Årshjul fagudvalgsmøde

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Årshjul fagudvalgsmøde by Mind Map: Årshjul fagudvalgsmøde

1. 1.møde: fælles

1.1. læsestrategier

1.2. Fælles mål/it - målsætning - evaluering - feedback i forhold til elevplaner

2. 2.møde: trindelt

2.1. skriftlig fremstilling: karakterer/rettelse

2.2. bevægelse i dansk

3. 3. møde: fælles

3.1. elevplaner?

3.2. forfatterbesøg eller en anden fagperson lærerbogsmaterialer - evt. fra UCC

4. 4.møde: fælles

4.1. prioritering af materialevalg

4.2. evaluering af læsetrategier

4.3. evaluering af elevplaner