,,Syzyfowe Prace"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
,,Syzyfowe Prace" by Mind Map: ,,Syzyfowe Prace"

1. Autor

1.1. Stefan Żeromski

1.2. Biografia

1.2.1. Urodził się w Strwaczynie, pod Kielcami

1.2.2. Szlachic

1.2.3. Często chorował, był słabego zdrowia

1.2.4. Nigdy nie zdał matury

1.2.5. Uczył się w szkole Weterynaryjnej

1.2.6. Przez krótki okres czasu studiował

1.2.7. Wyjechał z Polski do Szwajcarii, gdzie pracował jako bibliotekarz

1.2.8. Po powrocie do Polski, pracował w Warszawie

1.2.9. Posługiwał się między innymi pseudonimem ,,Maurycy Zych"

1.2.10. Pisał w epoce Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego

1.3. Rodzina

1.3.1. Ożenił się z Oktawią Rodkiewiczową

1.3.1.1. Światkiem na ich ślubie był Bolesław Prus

1.3.1.2. Miał z nią syna - Adama Żeromskiego

1.3.2. Ożenił się też z Anną Zawadzką

1.3.2.1. Miał z nią dziecko - Monikę Żeromska

1.4. Znane utwory

1.4.1. Przedwiośnie

1.4.2. Ludzie bezdomni

1.4.3. Popioły

1.4.4. Syzyfowe prace

1.5. Daty

1.5.1. 14 X 1864 roku - urodził się.

1.5.2. 20 XI 1925 roku - umarł.

2. Geneza utworu

2.1. Po raz pierwszy ukazała się w ,,Nowej Reformie"

2.2. Jej ocenzurowana wersja została opublikowana w Rosji

2.3. W 2000 roku powstała ekranizacja w reżyserii Pawła Komorowskiego

2.4. Pisane w trakcie pobytu pisarza w Szwajcarii

3. Ciekawostki

3.1. Autor oparł swoją powieść na własnych przeżyciach

3.1.1. Gimnazjum Kieleckie, to szkoła w Klerykowie.

3.1.2. Pod postacią Andrzeja Radka, ukrył swojego bliskiego przyjaciela - Jana Wacława Machajskiego.

3.2. Książka została wydana w Krakowie

4. Bohaterowie

4.1. Pierwszoplanowi

4.1.1. Marcin Borowicz

4.1.1.1. Szczery, uprzejmy, zaradny.

4.1.1.2. Kocha rodzinę

4.1.1.2.1. W pierwszą noc, płakał za mamą.

4.1.1.3. Budzi się w nim serce patrioty

4.1.1.4. Traci matkę w trakcie fabuły

4.2. Drugoplanowi

4.2.1. Andrzej Radek

4.2.2. Bernard Zygier

4.2.2.1. Przeciwstawiał się rusyfikacji, za co został wydalony z gimnazjum.

4.2.2.2. Dojrzały, odpowiedzialny, patriota

4.3. Dalszy plan

4.3.1. Rodzice Marcina Borowicza

4.3.1.1. Kochają syna, widać to, gdy długo i wylewnie się z nim żegnają, a przede wszystkim szczerze.

4.3.2. ,,Figa"

4.3.2.1. Tomasz Walecki

4.3.2.2. Zaparty chrześcijanin, do końca bronił swojej wiary

4.3.2.3. Prymus

4.3.3. ,,Biruta"

4.3.3.1. Pierwsza miłość Marcina Borowicza

4.3.3.2. Anna Stogowska

4.3.3.3. Jej matka była polką, ojciec pochodził z Rosji

5. Utwór

5.1. Typ: Powieść

5.2. Rodzaj literacki: Epika

5.2.1. Potwierdza to narracja.

5.3. Problematyka utworu skupia się na życiu polskiej młodzieży podczas rusyfikacji.

5.4. Czas akcji obejmuje 10 lat nauki w szkole

5.4.1. Czas fabuły sięga roku 1863

5.5. Miejsca wydarzeń - szkoły.