Communicatie voor de klas

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Communicatie voor de klas by Mind Map: Communicatie voor de klas

1. do's communicatie

1.1. Luid en duidelijk praten

1.2. Voldoende vraagstelling en interactie

1.3. Interesse wekken van leerlingen

1.3.1. Klas versieren (door borden 'Te huur' en verkoopsaffiches) om informatie over te brengen

1.4. Duidelijke structuur hanteren

1.5. Feedback geven aan de leerlingen en inspelen op hun vragen

2. wat kan er beter

2.1. Werken aan een open houding en een rustige uitstraling

2.2. Niet te snel praten

2.3. Genoeg intonatie gebruiken en monotoon spreken vermijden

2.4. Vermijd spreken richting bord

2.5. Erop toezien als leerkracht dat je non – verbale communicatie matcht met je verbale communicatie

3. don'ts communicatie

3.1. Enkel aandacht voor de leerstof hebben

3.2. Dialect praten

3.3. Enkel doceren, geen variatie in de werkvormen

3.4. Niet aanschouwelijk werken

3.5. Heel strenge en gesloten houding aannemen

4. Efficiënt communiceren

4.1. Voorbereiding

4.1.1. Time-management

4.1.2. Beginsituatie leerlingen goed inschatten

4.2. Structuur van de les

4.2.1. Begin-midden-slot

4.2.2. Voldoende herhaling op gespreide tijdstippen

4.3. Interactie

4.3.1. Enthousiasme

4.3.2. Leerlingen activeren

4.4. Didactische werkvormen

4.4.1. Variatie

4.4.2. Activerend

4.4.3. Motiverend

4.5. Verbale communicatie

4.5.1. Woord- en taalgebruik leerkracht

4.5.1.1. Geletterdheid

4.5.1.1.1. bijvoorbeeld a.d.h.v. begrippensok

4.5.1.2. Zinsgebruik

4.5.1.3. Vloeiendheid

4.5.2. Duidelijke articulatie

4.5.3. Luid genoeg

4.5.3.1. vermijd spreken richting het bord

4.5.4. Intonatie

4.6. Non-verbale communicatie

4.6.1. Gebruik gebaren

4.6.1.1. expressief

4.6.1.2. enthousiast

4.6.1.3. ondersteunend: woorden kracht bijzetten

4.6.2. Lichaamshouding

4.6.2.1. Rechte rug, ontspannen houding

4.6.3. Open houding

4.6.3.1. Toegankelijkheid als leerkracht

4.6.3.2. Afstand doen van vooroodelen

4.6.3.2.1. bewust worden van eigen communicatie, subjectieve indrukken

4.6.3.2.2. self-fulfilling prophecy

4.6.4. Emoties

4.6.5. Enthousiasme

4.6.5.1. Gebruik klasruimte

4.7. Wegwerken storingen communicatieproces

4.7.1. bijvoorbeeld GSM's laten uitzetten

4.8. Vraagstelling en feedback

4.8.1. Heeft iedereen het wel begrepen?

4.8.1.1. Hernemen waar nodig

5. Moeilijkheden

5.1. Bij het communiceren en activerend lesgeven een goed overzicht over de leerstof bewaren

5.2. Iedereen aan bod laten komen

5.3. Te veel ingaan op de vragen van leerlingen waardoor volledig van het lesonderwerp wordt afgeweken of de les zeer traag gaat

5.4. Steeds de aandacht van leerlingen behouden

5.5. Creatief zijn in de manieren van communicatie

5.6. Steeds letten op woord- en taalgebruik

5.7. Humor