Організація праці менеджера

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Організація праці менеджера by Mind Map: Організація праці менеджера

1. Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ. РОЗПОДІЛ ТА КООПЕРАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

1.1. 3.1.Основні види та принципи професійно-кваліфікаційного розподілу й кооперації управлінської праці

1.2. 3.2.Техніка і форми передачі розпоряджень

1.3. 3.3.Розподіл функцій між менеджером і підлеглими

2. Розділ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

2.1. 1.1. Управлінська діяльність як специфічна складова суспільного виробництва

2.2. 1.2. Сутність, зміст, предмет, об'єкт та особливості управлінської праці

2.3. 1.3. Види та класифікація управлінської діяльності

3. Розділ 2. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

3.1. 2.1. Поняття і завдання наукової організації праці

3.2. 2.2. Зміст і напрямки наукової організації праці

3.3. 2.3. Складові основи наукової організації праці