ENDOKRINOLOGI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ENDOKRINOLOGI by Mind Map: ENDOKRINOLOGI

1. Hirsutism & Virilisering

2. Hypotalamus

3. Hypofysen

4. Thyroidea

4.1. Hypertyreos

4.1.1. ORSAKER

4.1.1.1. Mb Graves

4.1.1.2. Nodös struma

4.1.2. SYMTOM & KLINIK

4.1.3. DIAGNOS

4.2. Hypotyreos

4.2.1. Orsaker: Hashimotos thyroidit, autoimmunt, jodbrist

4.2.2. Klinik: myxödem

4.3. Tyreoiditer

4.4. Graviditet & T

4.5. Struma

4.6. Tumörer

5. Binjurarna

5.1. Mb Addison

5.1.1. TEORI

5.1.1.1. DEFINITION

5.1.1.1.1. Primär binjurebarks-insuff

5.1.1.1.2. Genes: >80% av fallen autoimmun adrenalit!

5.1.1.1.3. Sekundär binjurebarks-insuff

5.1.2. KLINIK

5.1.2.1. DIAGNOSTIK

5.1.2.2. BEHANDLING

5.1.2.3. SYMTOM

5.1.2.3.1. Svaghet, trötthet, anorexi, viktnedgång

5.1.2.3.2. Hyperpigmentering!

5.1.2.3.3. Hypotoni, ortostatism

5.2. Cushing-syndrom

5.3. Conn-syndrom

5.3.1. TEORI

5.3.1.1. DEFINITION

5.3.1.1.1. Primär hyperaldosteronism

5.3.1.1.2. 66% bilateral hypertrofi!

5.3.1.1.3. 33% ensidigt adenom

5.3.1.1.4. Klassisk TRIAD

5.3.1.2. DIFFAR

5.3.1.2.1. Sekundär aldosteronism

5.3.2. KLINIK

5.3.2.1. SYMTOM

5.3.2.1.1. Trötthet, svaghet, nykturi, törst, HV

5.3.2.1.2. EJ perifera ödem! (pga escape-fenomenet)

5.3.2.2. DIAGNOSTIK

5.3.2.2.1. Aldosteron/Renin-kvot

5.3.2.3. BEHANDLING

5.3.2.3.1. TUMÖR?

5.3.2.3.2. Bilat HYPERTROFI?

5.4. Incidentalom

5.4.1. =Binjure-expansivitet, en-passant-upptäckt tumör

5.4.2. UTREDNING

5.4.2.1. Anamnes, status, labscreening

5.4.2.2. INITIALA PROVER

5.4.2.2.1. dU-katekolaminer

5.4.2.2.2. Dexametasonhämningstest

5.4.2.2.3. Hypertoni?

5.4.2.3. STORLEK?

5.4.2.3.1. Diameter > 4cm och/eller hormonöverproduktion

5.4.2.3.2. Diameter < 4cm och normal hormonproduktion

5.4.2.4. Punktion?

5.4.2.4.1. EJ vid hormonöverproduktion!

5.4.2.4.2. För verifiering av metastasmisstanke

5.5. Feokromocytom

5.5.1. Hyperplasi i binjurmärgen, ökade epinefrin/norepinefrin mängder

6. Endokrin hypertoni

7. Tumörer

8. Andrologisk endokrinologi

9. Transsexualism

10. Hormondopning

11. LIPID-E.

11.1. Dyslipidemi

11.2. Fetma

11.3. Metabola syndromet

12. ELEKTROLYTER

12.1. Ca2+ & skelett

12.2. Na/K-rubbningar

12.2.1. New node

13. ÄTSTÖRNINGAR

13.1. Anorexi

13.2. Bulimi

14. PEDIATRISK E.

15. Ärftliga metabola sjd

15.1. Intermediärmetabola sjd

15.2. Lysosomala sjd

15.2.1. ALLMÄNT

15.2.1.1. Defekter i nedbrytn av makromolekyler

15.2.1.2. Oftast debut under de första levnadsåren

15.2.1.3. Drabbar ofta CNS men äv andra organ

15.2.1.4. 50-tal sjukdomar kända

15.2.2. Mb Gaucher

15.2.2.1. Recessivt ärftlig

15.2.2.2. Ger skadat Glukocerebrosidas

15.2.2.3. FORMER

15.2.2.3.1. Lindrigare

15.2.2.3.2. Svårare

15.2.2.4. http://en.wikipedia.org/wiki/Gaucher%27s_disease

15.2.2.5. SYMTOM / FYND

15.2.2.5.1. Typ III oftast debut i tonår

15.2.2.5.2. Splenomegali

15.2.2.5.3. Anemi (pga erytrocytnedbrytn)

15.2.2.5.4. Trombocytopeni

15.2.2.5.5. Gaucherceller i benmärg

15.2.2.5.6. CNS

15.2.2.5.7. Osteolytiska lesioner

15.2.2.6. BEHANDLING

15.2.2.6.1. Benmärgstransplantation

15.2.2.6.2. På prov:

15.2.3. Mb Fabry

15.3. Peroxisomala sjd

15.4. Mitokondriella sjd