Durkó Mátyás - Szabó József: Az ezredforduló kihívása: az integráló andragógia (1999)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Durkó Mátyás - Szabó József: Az ezredforduló kihívása: az integráló andragógia (1999) by Mind Map: Durkó Mátyás - Szabó József: Az ezredforduló kihívása: az integráló andragógia (1999)

1. Miről szól a tanulmány?

1.1. Az élet multidiszciplináris, holisztikus szemléletének szükségességéről

1.2. Fentiek egyetemes követelményének az embernevelés tudományában való megvalósulásáról

2. Jelmondatok

2.1. "A fejlődés döntő feltétele „a befogadói, – felhasználói kultúra” hatékonyságának nagyfokú fejlesztése"

2.2. "Ha fajunk túl akarja élni a saját magunk által létrehozott veszélyeket és kockázatokat, akkor ki kell fejlesztenünk a teljes rendszerben való gondolkodás és cselekvés képességét"

3. A multidiszciplináris gondolkodás szükségességének indokai

3.1. A valóság meghatározó tényezőinek ellentmondásossága és egysége, ami csak komplex módon gondolkodva ismerhető meg

3.2. A gyakorlati hasznosíthatóság, melynek jelenségeit összefüggésükben, teljességükben kell szemlélni, nehogy alkalmazási hibákhoz, hatékonysági zavarokhoz jussunk

3.3. A társadalmi fejlődés jelenségeinek, ellentmondásos, konfliktusos helyzetének egyszerre, integrált teljességben való látása

4. A piacgazdasági környezet ösztönző hatásai

4.1. Előzmények

4.1.1. A felnőttoktatás diverzifikációs tendenciája

4.1.2. A kulturális piac viszonylagos autonómiája

4.1.3. Civil szerveződések kialakulása

4.2. Változások

4.2.1. A felnőttképző magánszféra alkalmazkodott a megváltozott elvárásokhoz

4.2.2. A felsőoktatásban is elkezdődött az átalakulás

4.2.3. A rendszerváltozás természetes laboratóriuma lett az emberi tőkébe történő beruházások elméleteinek

4.2.4. Professzionális szaktudású oktatók kapcsolódtak be a képzési piacba

4.2.5. Szükségszerűséggé vált az élethossziglani, rugalmasan tervezhető tanulás

4.2.6. Létrejött a normatív finanszírozás, gazdasági autonómia alakult ki

5. Az integráló szemlélet szükségessége az embernevelés elméletében és gyakorlatában

5.1. A társadalmi, politikai, oktatási-művelődési stb. „alrendszerek” integrált egységében és a személyiség biogén, pszichogén, szociogén és ideológiai-vallási szférái integrált egységében lehet egyedül az andragógusnak korszerűen gondolkodni.

5.2. E jelenségeket csak multidiszciplináris jellegűen lehet tudományosan megközelíteni.

5.3. Mivel a művelődés, a felnőttnevelés mindig magában foglalja a személyiségváltozás és az egyéb változások folyamatát, a többi aspektus mellett az embernevelési, felnőttnevelési, művelődéselméleti, elemzési, értékelési mozzanatnak szinte minden kutatásban alapozó szerepet kell játszania.

6. A probléma tudományrendszertani vonatkozásai

6.1. Miben gyökereznek a felnőtt sajátosságai?

6.1.1. Társadalmi körülményeiből

6.1.2. Pszichikus jellemzőiből

6.1.3. A művelődés folyamatainak sajátosságaiból

6.2. Az integráció új oldala

6.2.1. Az önnevelés beillesztése az andragógiába

7. Tudományszervezési, értékelési következtetések

7.1. A komplex szemléleti megközelítés „mélyebb összefüggések feltárásához juttathatja el a kutatót

7.2. A multidiszciplinaritásban résztvevő szaktudományok amellett, hogy a maguk szaktudományos aspektusát hozzák magukkal az andragógiai kutatásokba, a domináns embernevelési stratégia „beszámítása” közben némileg adaptálódnak, módosulnak, miközben módosítólag hatnak magára az andragógiára is. Az adaptálódás, módosulás tehát kölcsönös.