Kreativ skrivning

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kreativ skrivning by Mind Map: Kreativ skrivning

1. Hvorfor kreativ skrivning?

1.1. Fordi tekstproduktion i danskfaget mangler det æstetiske element. Man bliver altid bedt om at analysere eller nå frem til en bestemt konklusion, men aldrig om at øve sig i at skrive godt og spændende.

1.2. Det kan fange nogen elever der måske ikke normalt har succes i danskfaget. Eller det kan være grobund for en ny interesse.

1.3. Det kan skabe en selvbevidsthed hos den enkelte elev om hvordan han/hun skriver og hvor forcer eller svagheder inden for dette ligger.

1.3.1. Inspire someone about your topic?

1.3.2. Specific grade?

1.3.3. Do your best work?

2. Hvem henvender læremidlet sig til og hvilke Fællesmål opfylder det?

2.1. 7.-9. Klasse

2.2. Fællesmål: Dansk Fremstilling 7.-9. Klasse

3. Hvordan er læremidlet udformet?

3.1. Et hæfte/opgavebog til eleverne.

3.2. Didaktisk og semantisk

3.3. Primært baggrundsviden med efterfølgende kreative øvelser.

4. Eksempler på opgaver

4.1. SKAB DIN EGEN HISTORIE: Efter at have gennemgået tema om L.A Ring, hans virke og liv, skal I udvælge et af malerierne og skabe en historie. Historierne må handle om hvad som helst, dog er det et krav, at det udvalgte maleri eller situationen som maleriet viser optræder på et tidspunkt i teksten.

4.1.1. Skrivprocess i 4 dele

4.2. FORTÆLLENDE JOURNALISTIK :Fortællende journalistik befinder sig i en gråzone mellem journalistik og litteratur. Den gør brug af journalistiske virkemidler såsom fakta, kilder og research, men har samtidig en frihed indenfor form, tolkning og anvendelse af sproglige virkemidler. Skriv en artikel hvor vi anvender fortællende journalistiks metoder. Det vil sige i skal have det faktuelle på plads men også kunne bruge jeres eget sprog i artiklen. Fortællende journalistik er ikke så stramt bundet op og det er at komme med egne tanker, holdninger og erfaringer i artiklen. Fortællende journalistik kan også iagttage den der bliver interviewet og kommentere på udseende, hvordan han eller hun agerer eller siger. Ideer til artikler: - Gå på opdagelse i din families historie, hvilket liv havde dine forfædre? - Interview en klassekammerat - Skriv om dit eget liv - Find personer i din omgangskreds du kunne tænke dig at vide mere om. - Vær alternativ er det i virkeligheden en by eller et landskab med en historie du skal portrættere?

4.3. Ideer under udarbejdelse: - Det runde bord - Et Drama med Henrik Ibsen - Niche litteratur

5. Læremiddel