Курс "Сучасна дитяча література зарубіжних країн"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Курс "Сучасна дитяча література зарубіжних країн" by Mind Map: Курс "Сучасна дитяча література зарубіжних країн"

1. Модуль ІІ. Сучасна дитяча література європейських країн і США

1.1. Лекція 3. Літературна казка і казкова повість: ґенеза та еволюція жанрових форм (2 год)

1.1.1. Основні поняття: літературна казка, оповідач, наратор, віршована казка, прозова казка, драматична казка, балада, поема, пародія, стилізація, художня обробка.

1.2. Семінар 2. Літературна казка: ґенеза та художні особливості (2 год)

1.2.1. Основні поняття: літературна казка, філософська казка-притча, два світи, система образів, алегорія, афористичність

1.3. Лекція 4. Фантастика та фентезі у сучасній дитячій літературі: традиції та новаторство (2 год)

1.3.1. Основні поняття: фантастика, фентезі, наукова фантастика, ахронія, жанровий синтез, гротеск, гіпербола

1.4. Семінар 3. Англійська казкова повість. Жанр нонсенсу (2 год)

1.4.1. Основні поняття: лімерики, нонсенс, «nonsense verse», парадокс, абсурд, пародія, каламбур, гра, комічне/драматичне, переказ, шарж, антитеза

1.5. Лекція 5. Сучасні та класичні зарубіжні твори для дітей українською і книговидавництво, кінематограф, мультиплікація, театр (2 год)

1.5.1. Основні поняття: прототекст, інтерпретація, жанровий синтез, інтермедіальність, екранізація, мультиплікація, феномен популярності, бестселер, сіквел, пріквел, рімейк

1.6. Семінар 4. Популярна сучасна література для дітей та юнацтва. Тексти та екранізації (2год)

1.6.1. Основні поняття: трилогія, фентезі, популярна література, масова культура, фанфік, жанровий синтез, ахронія, прототип

2. Модуль І. Теорія та історія зарубіжної дитячої літератури

2.1. Лекція 1. Вступ. Теоретичні аспекти дитячої зарубіжної літератури (2 год)

2.1.1. Основні поняття: дитяча література, коло дитячого читання, домінантні теми, міф, фольклор, жанри дитячої літератури, казкова повість, казкове оповідання, міф, архетип, ідеал людини

2.2. Лекція 2. Загальна характеристика класичної дитячої літератури в Європі та США (2 год)

2.2.1. Основні поняття: класична дитяча література, мистецтво слова, романтизм, еволюція жанрових форм, хронологічний принцип, художній стиль доби, національна специфіка, ідіостиль, класичні взірці

2.3. Семінар 1. Особливості дитячої літератури Скандинавських країн (2 год)

2.3.1. Основні поняття: національна специфіка, повість, дидактизм, казка-повість, кельтська міфологія, світ дитинства, образ дитини

3. Залік

3.1. Макс. 149 балів, коефіцієнт 1,49

4. Самостійне опрацювання

4.1. Тема № 1 Пригодницька література у колі дитячого читання (12 год)

4.1.1. Основні поняття: коло дитячого та юнацького читання, пригодницька література, тип героя, жанри пригодницької літератури, вплив науки, науково-популярні жанри, особливості сюжету, формування типу героя, герой-ідеал

4.2. Тема 2 Гумористична література для дітей (17 год)

4.2.1. Основні поняття: гумор, сатира, пародія, іронія, шарж, комічне, каламбур, гра, парадокс, абсурд