Besættelsen 7A

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Besættelsen 7A by Mind Map: Besættelsen 7A

1. Hvidsten gruppen

1.1. 9. maj 1940

1.1.1. 5. maj 1945

1.1.1.1. danske frihedskæmpere

2. Tyskland besatte Danmark, og startede 2. verdenskrig

2.1. Tyskland tabte 2. verdenskrig

2.1.1. Tyskerne kunne ikke lide jøderne, og betegnede dem som dyr

3. mussolini

4. Adolf Hitler

5. 9. april 1940- 5. maj 1945

6. Danmark var besat af tyskerne.

7. Besættelsen startede den 9. april 1940

8. Blev besat af tyskerne

9. Flammen og citronen

10. kz-lejr

10.1. Polen

10.1.1. Stalin

10.1.1.1. Franklin d roosevelt

10.1.1.1.1. kejser hirotito

11. Olivers morfar

12. Frihedskæmpere

13. Gustavs oldefar

14. Danmarks befrielse 5-maj

15. De allierede

16. Allieret

16.1. Udsene

16.2. Udsene