Elektricitet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Elektricitet by Mind Map: Elektricitet

1. Induktion

1.1. Vekselstrøm

1.1.1. Hertz - omdrejninger i sek.

1.1.2. Diode lader kun strømmen løbe den ene vej

1.1.2.1. Dobbelt ensretning eller brokobling - pulserende jævstrøm

1.1.2.1.1. lavspænding

1.1.3. Vekselstrømskurve

1.1.3.1. Bølge op og ned er en bølgelængde

1.1.3.1.1. Også kaldet en periode som varer 1/50 sek.

1.2. Umax

1.2.1. Ueffektive=Umax*kvadratrod 2(1,4)

1.3. Mest brugte strømmetode

1.4. Magneters syd- og nordpol forstyrrer elektronerne, så de løber frem og tilbage, og derved skaber strøm

2. Elektromagnetisme

2.1. H.C.Ørsted 1820

3. Magnetisme

3.1. Permanente magnter

3.1.1. Jordens magnetfelt

3.1.1.1. Jordens indre består af jern og nikkel

3.1.1.2. Skifter retning hvert 1/2 millioner år ca.

3.1.1.2.1. Kan ses i lavamærker, at den har skiftet gennem tiderne

3.1.1.3. 3 planer

3.1.1.4. Forskel på den geografiske og magnetiske nord- og sydpol

3.1.1.5. Kompas

3.1.1.6. Trækfugle

3.1.2. Curiepunktet - magnetisme ophæves

3.1.2.1. Ved jern 770 grader

3.1.2.2. Ved nikkel 330 grader

3.1.3. Afmagnetisere ved vekselstrøm

3.2. Nordpol og anden nordpol frastøder hinanden, bevis for magnet

3.3. Kompas vender altid mod nord

4. Omhs lov

4.1. U=R*I

4.1.1. I=Ampere(strømstyrke)

4.1.2. R=Omh(modstand)

4.1.3. U=Volt(spændingsforskel)

5. P=U*I

5.1. P=Effekt(watt)

5.2. U=Strømstyrke(ampere)

5.3. I=Spændingsforskel(volt)

6. Alt der skaber varme bruger meget energi

7. Batterier er altid jævnstrøm

8. 230 volt i danske stikontakter

9. Transformation

9.1. Højspænding

9.2. Når spænding går op, går strømstyrken ned