Pályázati kiírások tartalma

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pályázati kiírások tartalma by Mind Map: Pályázati kiírások tartalma

1. Pályázatok

1.1. 1. pályázat

1.1.1. Archív

1.2. 2. pályázat

1.2.1. Archív

1.3. 3. pályázat

1.3.1. Archív

1.4. 4. pályázat

1.4.1. Archív

1.5. 5. pályázat

1.5.1. Archív

2. A pályázat alap adatai

2.1. A pályázat kiírója, címe

2.1.1. Szervezet

2.1.2. A pályázat céljára utaló cím

2.1.3. A jogszabállyal való összhang

2.2. Célterületek

2.2.1. Fő célok

2.2.2. Alcélok

3. Pályázók

3.1. Pályázók köre

3.1.1. Támogatási jogosultság az egyes alcélok esetében

3.2. Jogi forma

3.2.1. A pályázatot beadó jogi formája

3.2.1.1. - kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű gazdasági társaság

3.2.1.2. - egyéni vállalkozó, egyéni cég

3.2.1.3. - szövetkezet

3.3. Méret

3.3.1. A gazdasági társaság munkaerőinek mennyiségi és minőségi meghatározása

3.4. Székhely

3.4.1. Földrajzi meghatározás

4. A támogatás

4.1. A támogatás formája

4.1.1. Rendelkezés a támogatás vissza nem térítendőségéről

4.2. Rendelkezésre álló keretösszeg

4.2.1. Pályázati célonkénti rendelkezés

4.2.1.1. - a rendelkezésre álló keretösszegről

4.2.1.2. - a maximálisan igényelhető támogatás összegéről

4.3. A támogatás mértéke

4.3.1. A támogatás maximális mértékének függővé tétele

4.3.1.1. - a megvalósítandó alcéltól

4.3.1.2. - a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől

4.3.2. Támogatásban nem részesülő pályázók megnevezése (tulajdonságokkal)

5. Dokumentáció

5.1. Pályázatok benyújtása

5.1.1. A benyújtás határideje

5.1.1.1. Elektronikus feltöltés lezárása

5.1.1.2. Papír alapú benyújtás határideje

5.2. Benyújtandó dokumentumok

5.2.1. Pályázati adatlap

5.2.1.1. Nyilatkozat(ok)

5.2.2. Árajánlat/költségbecslés

5.2.3. Saját forrás igazolása

5.2.4. Működési engedély

5.3. Hiánypótlás

5.3.1. Benyújtható dokumentumok

5.3.2. A dokumentumok benyújtásának határideje

6. Elfogadás/elutasítás

6.1. Elbírálás, döntés

6.1.1. A döntést megalapozó szempontok

6.1.2. Előnyt élvező pályázatok

6.1.3. Kritériumok

6.1.4. A döntés határideje

6.2. Döntésről való értesítés

6.2.1. Nyertes pályázó esetén

6.2.1.1. -a nyertes pályázó értesítése a támogatás feltételeiről

6.2.1.2. - értesítés az engedélyekről

6.2.1.3. - támogatói okirat kiállítása

6.2.2. Tartaléklista elkészítése

6.2.3. Támogatásban nem részesülő pályázók esetén

6.2.3.1. - az elutasítás indokát is tartalmazó értesítés

7. A projekt

7.1. Időpontok

7.1.1. A projekt megkezdése

7.1.2. A projekt befejezése

7.2. Korlátozás

7.2.1. A projekt területi korlátozása

8. A támogatás

8.1. Támogatás folyósítása

8.1.1. A folyósítás idejének meghatározása

8.2. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

8.2.1. Speciális szabályok megnevezése

8.2.2. Közös szabályok megnevezése

8.2.3. Rendelkezés a fel nem használt támogatásrész visszafizetéséről

8.3. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

8.3.1. A kedvezményezett elszámoltatása a támogatás felhasználásáról

8.3.2. Határidő meghatározása

9. Egyéb kikötések

9.1. Önrész

9.1.1. Az összköltség %-ban meghatározott aránya

9.2. Kötelező vállalások

9.2.1. Tartalmi teljesítés

9.3. Fenntartási kötelezettség

9.3.1. A projekt pénzügyi befejezése utáni üzemeltetési idő kikötése

9.4. Biztosítékok köre

9.4.1. A törvényi kereteknek megfelelően

9.5. Nyomonkövetés

9.5.1. Monitoring adatszolgáltatási kötelezettség

9.6. Helyszíni szemle/ellenőrzés

9.6.1. Együttműködési kötelezettség

10. Információ

10.1. Támogatói okirat

10.2. Mellékletek

10.2.1. I. Projekt adatlap II. Segédlet a Projekt adatlap kitöltéséhez III. Támogató Szerződés minta IV. Részletes Pályázati Útmutató V. Szállítói Nyilatkozat minta VI. Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz VII. Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztató VIII. Biztosítéki útmutató

10.3. Szakmai kérdések megválaszolása