Zindelijkheid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zindelijkheid by Mind Map: Zindelijkheid

1. Wat?

1.1. Niet zindelijk

1.2. Onderwijssysteem Vlaanderen

1.3. Druk op kinderen

2. Waarom probleem?

2.1. Tijdsnood

2.1.1. Verhinderen pedagogische taken

2.1.2. Andere kinderen lijden eronder

2.2. Wettelijk verplicht

2.2.1. Instapleeftijd 2,5 jaar

2.3. Tijdsnood

3. Goede praktijken en de literatuur

3.1. Onderwijssysteem Scandinavische landen

3.1.1. Noorwegen

3.1.1.1. Barnehage: kruising tussen crèche en kleuterschool

3.1.1.2. Integratie van peuter naar kleuter

3.2. Twee kleuterjuffen in één klas

3.3. IKC

4. Waar?

4.1. Kleuterklas

5. Wie?

5.1. Peuters/kleuters van 2j tot 5j

5.1.1. Zonder zindelijkheid

5.2. Ouders

5.3. Kleuterjuffen

5.4. Overheid

5.5. Psycholoog Koen Lowet

5.6. Ouders

6. Wanneer?

6.1. Tussen de leeftijd van 2j tot 5j

7. Wie?