Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Моє дослідження by Mind Map: Моє дослідження

1. Соціальне становлення студентів у ВНЗ

2. полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці процесу соціального становлення у ВНЗ

3. Завдання

4. • Охарактеризувати особливості соціального становлення у ВНЗ.

5. • Розкрити зміст та форми соціального становлення студентів у ВНЗ

6. • Розробити та експериментально перевірити перебіг процесу соціального становлення у ВНЗ та його особливостей

7. Розробка матеріалів для експериментальної перевірки процесу становлення студентів у ВНЗ

8. Пошук респондентів

9. Розробка анкет дослідження

10. Обробка результатів дослідження

11. Висновок

12. Розробка рекомендацій

13. Проведення анкетування