A modern iskolarendszer kialakulása- a nem-iskola típusú intézmények nézőpontjából

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A modern iskolarendszer kialakulása- a nem-iskola típusú intézmények nézőpontjából by Mind Map: A modern iskolarendszer kialakulása- a nem-iskola típusú intézmények nézőpontjából

1. A tömegiskola

1.1. Kialakulása

1.1.1. 17-18-19.század

1.1.2. minőségi változás

1.2. Polgári

1.2.1. nem-nemesi származásúak

1.2.2. laikus tudás felérétkelődése

1.3. Tanterv

1.3.1. Paradigmaváltás

1.3.1.1. Modern tárgyak

1.3.1.2. Gyakorlatias tudás

1.4. Tessedik Sámuel

1.5. Eliskolásítás

1.6. Nem-iskola széfra

1.6.1. illegitim szféra

2. Úttörők és társaik

2.1. Városiasodás

2.1.1. kötelező népoktatás

2.1.2. gyermekmunka off

2.1.3. szekularizáció

2.2. Serdülőmozgalmak

2.2.1. indiánosdi, szittyásdi, vándormadarak

2.2.2. School City System

2.3. A Gyermek Évszázada

2.3.1. cserkészet-militarizálódik

2.3.2. Employee

2.4. Új kultúra keletkezése

2.4.1. Nomád nemzedékek

3. A „vörösre festett herbartizmus”-szindróma

3.1. Abszolutizálás

3.1.1. Iskolakép

3.1.2. Reformpedagógiák

3.2. Iskola

3.2.1. mint az állam szolgálóleánya

3.2.2. állampolgári szerepek

3.3. Egyház

3.3.1. ártalma

3.3.2. kiéleződött viszony

3.4. Média

4. Nevelőoktatás

4.1. Herbart

4.1.1. megregulázás

4.1.2. vezetés

4.2. Dán iskolarendszer példája

5. Gyermekkultúra

5.1. Kapcsolódási pont

5.1.1. Iskolarendszer

5.1.2. Művészetek

5.2. Gyereksajtó

5.2.1. sajátos magyar fejlődés

5.2.2. nyugati minta

6. Innovációk

6.1. Integráció

6.1.1. ÁMK

6.2. Leválasztás

6.2.1. Iskolarendszer

6.2.2. Napközi otthon

6.3. Profiltisztítás

6.3.1. Napközi eróziója