Київський Університет імені Бориса Грінченка Ректор

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський Університет імені Бориса Грінченка Ректор by Mind Map: Київський Університет імені Бориса Грінченка  Ректор

1. Гуманітарний інститут Директор

1.1. Кафедра української мови і компаративістики - аспіранти - докторанти

1.2. Кафедра перекладу - аспіранти - докторанти

1.3. Кафедра германської філології - аспіранти - докторанти

1.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності - аспіранти - докторанти

1.5. Кафедра сходознавства - аспіранти - докторанти

1.6. Кафедра світової літератури - аспіранти - докторанти

1.7. Кафедра англійської філології - аспіранти - докторанти

1.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства - аспіранти - докторанти

1.9. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю - аспіранти - докторанти

1.10. Кафедра журналістики та нових медіа - аспіранти - докторанти

1.11. Науково-дослідна лабораторія літературознавства

1.12. Навчальний відділ - керівник - методисти

2. Педагогічний Інститут Директор

2.1. Кафедра дошкільної освіти - аспіранти - докторанти

2.2. Кафедра педагогіки та психології - аспіранти - докторанти

2.3. Кафедра початкової освіти та методики природничо-математичних дисциплін - аспіранти - докторанти

2.4. Кафедра іноземних мов та методики їх навчання - аспіранти - докторанти

2.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарих дисциплін

2.6. Навчальний відділ - керівник - методисти

3. Інститут Людини Директор

3.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи - аспіранти - докторанти

3.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології - аспіранти - докторанти

3.3. Кафедра спеціальної, психології корекційної та інклюзивної освіти - аспіранти - докторанти

3.4. Кафедра практичної психології - аспіранти - докторанти

3.5. Кафедра анатомії та фізіології - аспіранти - докторанти

3.6. Навчальний відділ - керівник - методисти

4. Інститут Суспільства

4.1. Кафедра історії України - аспіранти - докторанти

4.2. Кафедра філософії - аспіранти - докторанти

4.3. Кафедра фінансів та економіки - аспіранти - докторанти

4.4. Кафедра правознавства - аспіранти - докторанти

4.5. Кафедра всесвітньої історії - аспіранти - докторанти

4.6. Кафедра управління - аспіранти - докторанти

4.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін - аспіранти - докторанти

4.8. Навчальний відділ - керівник - методисти

5. Університетський Коледж

6. Інститут Мистецтв Директор

6.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва - аспіранти - докторанти

6.2. Кафедра образотворчого мистецтва - аспіранти - докторанти

6.3. Кафедра академічного і естрадного вокалу - аспіранти - докторанти

6.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності - аспіранти - докторанти

6.5. Кафедра дизайну - аспіранти - докторанти

6.6. Кафедра хореографії - аспіранти - докторанти

6.7. Навчальний відділ - керівник - методисти

7. Проректор з організаційних питань та адміністративно-громадської роботи

8. Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

9. Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності

10. Проректор з науково- дослідної роботи

11. Проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

12. Інститут післядипломної педагогічної освіти Директор

12.1. Кафедра методики та психології дошкільної та початкової освіти - аспіранти - докторанти

12.2. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій - аспіранти - докторанти

12.3. Кафедра методики мов та літератури - аспіранти - докторанти

12.4. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання - аспіранти - докторанти

12.5. Навчальний відділ - керівник - методисти

12.6. Науково-дослідна лабораторія