Київський університет імені Бориса Грінченка Ректор

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імені Бориса Грінченка Ректор by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка   Ректор

1. Гуманітарний інститут Директор

1.1. Кафедра української літератури і компаративістики -аспіранти -докторанти

1.2. Кафедра германської філології -аспіранти -докторанти

1.3. Кафедра перекладу -аспіранти -докторанти

1.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності -аспіранти -докторанти

1.5. Кафедра сходознавства -аспіранти -докторанти

1.6. Кафедра світової літератури -аспіранти -докторанти

1.7. Кафедра англійської філології -аспіранти -докторанти

1.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства -аспіранти -докторанти

1.9. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю -аспіранти -докторанти

1.10. Науково-дослідна лабораторія літературознавства

1.10.1. Завідувач

1.10.2. Старший науковий співробітник

1.10.3. Наукові співробітники

2. Інститут післядипломної педадогічної освіти Директор

2.1. Кафедра методики та психології дошкільної та початкової освіти -аспіранти -докторанти

2.2. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій -аспіранти -докторанти

2.3. Кафедра методики мов та літератури -аспіранти -докторанти

2.4. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання -аспіранти -докторанти

2.5. Науково-дослідна лабораторія експериментальної педагогіки та педадогічних іновацій

2.5.1. Завідувач

2.5.2. Старші наукові співробітники

2.5.3. Наукові співробітники

3. Інститут суспільства Директор

3.1. Кафедра історії України -аспіранти -докторанти

3.2. Кафедра філософії -аспіранти -докторанти

3.3. Кафедра фінансів та економіки -аспіранти -докторанти

3.4. Кафедра правознавства -аспіранти -докторанти

3.5. Кафедра всесвітньої історії -аспіранти -докторанти

3.6. Кафедра управління -аспіранти -докторанти

3.7. Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін -аспіранти -докторанти

4. Інститут людини Директор

4.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи -аспіранти -докторанти

4.2. Кафедра загальної, вікової та педадогічної психології -аспіранти -докторанти

4.3. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти -аспіранти -докторанти

4.4. Кафедра практичної психології -аспіранти -докторанти

4.5. Кафедра анатомії і фізіології людини -аспіранти -докторанти

5. Педадогічний інститут Директор

5.1. Кафедра дошкільної освіти -аспіранти -докторанти

5.2. Кафедра педагогіки та психології -аспіранти -докторанти

5.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін -аспіранти -докторанти

5.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання -аспіранти -докторанти

5.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін -аспіранти -докторанти

6. Інститут мистецтв Директор

6.1. Кафедра теорії та методики музичного мистецтва -аспіранти -докторанти

6.2. Кафедра образотворчого мистецтва -аспіранти -докторанти

6.3. Кафедра академічного та естрадного вокалу -аспіранти -докторанти

6.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності -аспіранти -докторанти

6.5. Кафедра дизайну -аспіранти -докторанти

6.6. Кафедра хореографії -аспіранти -докторанти

7. Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності

7.1. Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти

7.1.1. Завідувач

7.1.2. Заступники завідувача

7.1.3. Провідний науковий співробітник

7.1.4. Наукові співробітники

7.1.5. Методисти

7.1.6. Системні адміністратори

8. Проректор з наукової роботи

8.1. Науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм

8.1.1. Завідувач науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм

8.1.2. Вчений секретар Університету

8.1.3. Завідувач аспірантури, докторантури

8.1.4. Методисти

9. Загальноуніверситетські кафедри

9.1. Кафедра теорії та історії педагогіки -аспіранти -докторанти

9.2. Кафедра української мови -аспіранти -докторанти

9.3. Кафедра фізичного виховання -аспіранти -докторанти

9.4. Кафедра англійської мови -аспіранти -докторанти

10. Науково-дослідна лабораторія грінченкознавства

10.1. Завідувач

10.2. Провідний науковий співробітник

10.3. Молодші наукові співробітники

10.4. Лаборант

11. Науково-дослідна лабораторія інтернаціоналізації вищої освіти

11.1. Завідувач

11.2. Старші наукові співробітники

11.3. Молодші наукові співробітники

12. Науково-дослідна лабораторія археології

12.1. Завідувач

12.2. Старший науковий співробітник

12.3. Молодші наукові співробіники

12.4. Лаборант

13. Науково-дослідна лабораторія культури лідерства

13.1. Завідувач

13.2. Молодші наукові співробітники

13.3. Старший науковий співробітник

14. Науково-дослідна лабораторія освітології

14.1. Завідувач

14.2. Провідний науковий співробітник

14.3. Старший науковий співробітник

14.4. Молодші наукові співробітники