Get Started. It's Free
or sign up with your email address
landbrug by Mind Map: landbrug

1. brænding

2. ukrudtsbekæmpelse

2.1. sædskifte

2.1.1. når man ikke planter det samme hvert år. det forhindrer visse typer ukrudt i at vokse.

2.2. kemikalier - sprøjtemidler

2.3. harvning

3. når man planter forskellige sorter sammen, komme der mere næring fra jorden. det forhindrer skadedyr

4. marker

4.1. afgrøder

4.1.1. gødning

4.1.2. sprøjtemidler

4.2. dyr

5. næringsstoffer

5.1. gødning

5.1.1. gylle nam nam

5.1.1.1. fremstillet organisk

5.1.1.1.1. fordele - godt for miljøet, billigt, nemt at producere

5.1.2. kunstgødning

5.1.2.1. fremstillet kemisk

5.1.2.1.1. fordele -

5.1.2.1.2. nitrogen, fosfat og kalium

6. planter

6.1. blandingsafgrøder

7. skadedyrsbekæmpelse

7.1. pesticid

8. dyrevelfærd

8.1. fritgående

8.2. økologisk føde

8.3. medicin

8.3.1. antibiotika

9. konventionelt landbrug

9.1. monokulturer

9.1.1. ensartethed

9.1.2. en afgrøde på hver mark

9.2. kunstig gødning

9.3. husdyrgødning

10. svineavl, kvægavl o.s.v.

10.1. afgrøder bruges til foder

10.2. organisk gødning

11. planteavl

12. nitrogenkredsløb

13. vandløb

13.1. grundvand