Landbrug.(Bæredygtigt)

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Landbrug.(Bæredygtigt) by Mind Map: Landbrug.(Bæredygtigt)

1. Økologisk landbrug

1.1. Langt flere vilde dyr.

1.2. Bedre udnyttelse af næringsstofferne i jorden.

1.3. Lægger stor vægt på at forbedre mulighederne for jordbundens levende organismer.

1.4. Økonomisk landbrug lægger stor vægt på dyrevelfærd. Der er regler for, hvilke forhold dyrene skal have. Når dyrene har gode vilkår, bliver de ikke så tit syge, hvilket er godt, da man ikke behøver meget medicin.

2. Gødning

2.1. Blev almindeligt i forbindelse med konventionelt landbrug. Gødning er nødvendigt, da man hele tiden fjerner afgrøder og næringsstoffer. Derfor tilfører man næringsioner i form af gødning.

2.2. Organisk gødning: planterester eller staldgødning fra husdyr, det bliver mest brugt i økologisk landbrug. Organisk gødning forbedrer jordbunden og giver energi til jordbundens dyreliv.

2.3. Kunstgødning: kemisk fremstillet gødning, med de samme næringsioner som planterne har brug for. Kunstgødning indeholder for det meste nitrat, fosfat og kalium, og kaldes NPK gødning.

3. Næringsstoffer

3.1. Næringsstoffer er en række stoffer, der ligger i jordbunden, som planter skal optage for at vokse.

3.2. Makronæringsstoffer er store mængder af bl.a nitrogen, fosfor, kalium, svovl og calcium, som planterne har brug for.

3.3. Mikronæringsstoffer er små mængder af bl.a kobber, jern, kobolt, molybdæn, zink, mangan og bor, som planterne har brug for.

3.4. Planterne optager næringsstofferne gennem deres rødder.

3.5. Hvis der ikke er nok gødning til markerne, kan der bruges kunstgødning, som indeholder de nødvendige næringsstoffer. Det er bl.a. Nitrat, Fosfat og Kalium.

3.6. Store mængder af næringsstoffer udvaskes til vand- og havmiljøet.

3.7. Ukrudt, som vi alle kender, dukker tit op på marker, og tager plads og næring fra de andre afgrøder.

4. Konventionelt landbrug

4.1. Den mest udbredte landbrugsform i den industrielle verden.

4.2. Markerne gødes af kunst- eller husdyrgødning.

4.3. Dyrkes som regelt monokulturelt. (Når der kun dyrkes en afgrøde på hver mark.)

4.4. Konventionelt landbrug, er specialiseret til en slags husdyr. Denne måde formindsker risikoen for, at dyrene bliver syge.

5. Vandløb

5.1. Vandløb er vigtige for mange arters overlevelse og spredning.

5.2. Langs vandløb er biodiversiteten høj, da der er et varieret planteliv, hvilket skaber et artsrigt dyreliv.(Biodiversitet er variation i den levende natur.)

6. Planterødder

6.1. Planterødder skal kunne forankre planten, så den ikke vælter, og suge vand og næringsstoffer op ad jorden.

6.2. Planterødder vokser hele tiden, da cellerne i rodspidsen deler sig, så der bliver flere. Derpå strækker de sig.

6.3. Et stykke bag ved spidsen af roden vokser små rodhår ud. De er tynde, hårformede udposninger på de yderste celler.

6.4. Rodhårene gør, at roden får en stor overflade, som er i kontakt med jorden.

6.5. Gennem rodhårene kan planten optage både vand og næringsstoffer fra jorden.

6.6. Gennem rødderne optager planterne næringsstofferne som ligger som opløste salte.