Київський університет імена Бориса Грінченка Ректор

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Київський університет імена Бориса Грінченка Ректор by Mind Map: Київський університет імена Бориса Грінченка Ректор

1. Інститут суспільства Директор

1.1. Кафедра історії України -аспіранти -докторанти

1.2. Кафедра філософії -аспіранти -докторанти

1.3. Кафедра фінансів та економіки -аспіранти -докторанти

1.4. Кафедра правознавства -аспіранти -докторанти

1.5. Кафедра всесвітньої історії -аспіранти -докторанти

1.6. Кафедра інформаційних технологій математичних дисциплін - аспіранти -докторанти

2. Педагогічний інститут Директор

2.1. Кафедра дошкільної освіти -аспіранти -докторанти

2.2. Кафедра педагогіки та психологої -аспіранти -докторанти

2.3. Кафедра початкової освіти та методики природничо-математичних дисциплін -аспіранти -докторанти

2.4. Кафедра іноземних мов та методики їх навчання -аспіранти -докторанти

2.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

3. Інститут Людини Директор

3.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи -аспіранти -докторанти

3.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології -аспіранти -докторанти

3.3. Кафедра спеціальної психології,корекційної та інклюзивної освіти -аспіранти -докторанти

3.4. Кафедра практичної психології -аспіранти -докторанти

3.5. Кафедра анатомії та фізіології -аспіранти -докторанти

4. Інститут післядипломної педагогічної освіти Директор

4.1. Кафедра методики та психології дошкільної та початкової освіти -аспіранти -докторанти

4.2. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій -аспіранти -докторанти

4.3. Кафедра методики мов та літератури -аспіранти -докторанти

4.4. Кафедра методик суспільно-гуманітарної освіти та виховання -аспіранти -докторанти

5. Інститут Мистецтв Директор

5.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва -аспіранти -докторанти

5.2. Кафедра образотворчого мистецтва -аспіранти -докторанти

5.3. Кафедра академічного і естрадного вокалу -аспіранти -докторанти

5.4. Кафедра інструментально-виконвської майстерності -аспіранти -докторанти

5.5. Кафедра дизайну -аспіранти -докторанти

5.6. Кафедра хореографії -аспіранти -докторанти

6. Університетський коледж Директор

7. Гуманітарний інститут Директор

7.1. Кафедра української мови і компаративістики -аспіранти -докторанти

7.2. Кафедра перекладу -аспіранти -докторанти

7.3. Кафедра германської філології -аспіранти -докторанти

7.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності -аспіранти -докторанти

7.5. Кафедра сходознавства -аспіранти -докторанти

7.6. Кафедра світової літератури -аспіранти -докторанти

7.7. Кафедра англійської філології -аспіранти -докторанти

7.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства -аспіранти -докторанти

7.9. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю -аспіранти -докторанти

7.10. Кафедра журналістики та нових медів -аспіранти -докторанти

8. Проректор з організаційних питань та адміністративно-громадської роботи

9. Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

10. Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності

11. Проректор з науково-дослідної роботи

12. Проректор з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи