Salte

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Salte by Mind Map: Salte

1. salte består af metaller og syrerest

2. køkkensalt hedder NaCl

3. forsøg( fremstil et salt)

4. Påvisning af ioner, flammefarve

5. Forsøget viser at der er forskellige farver alt efter hvilken ioner der er i opløsning

6. Det kun metalioner der påvises på denne måde, men det gælder ikke alle metalioner.

7. Påvisning af chlorid-ioner