Adolf Hitler

mindmap sg

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Adolf Hitler by Mind Map: Adolf Hitler

1. Korporaal in WO-1

2. Drang om Duitsland te redden

3. Nationaal-socialisme

4. Rassenscheiding

5. Concentratiekampen

6. Rijkskanselier

7. Jodenhaat

8. Autobahn

9. ideaal: Van EU één groot rijk maken

10. Zelfmoord 1945

11. Vrouw, Eva Braun