Police / Zeyil

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Police / Zeyil by Mind Map: Police / Zeyil

1. Müşteriler

1.1. Sigortalı

1.2. Sigorta Ettiren

1.3. Ek Sigortalı

2. Acente

2.1. Şube

2.2. Kaynak

2.3. Acente

3. Teminatlar

3.1. Net Prim

3.1.1. Prim

3.1.2. Fiyat

3.1.3. Bedel

3.1.4. İndirim

3.1.5. Sürprim

3.2. Vergi

3.3. Komisyon

3.4. Brüt Prim

3.5. Muafiyet

4. İstatistikler

5. Matbular

6. Tanımlar

6.1. Ürün Parametreleri

6.1.1. DASK

6.1.2. Trafik

6.1.3. Kasko

6.1.4. Seyahat Sağlık

6.1.5. Maden

6.1.6. Ferdi Kaza

6.1.7. Zorunlu Koltuk Taşımacılık

6.1.8. Hekim Sorumluluk

6.1.9. Yangın

6.1.10. Nakliyat

6.1.11. Mühendislik

6.2. Otorizasyonlar

6.3. İlişki Tanımları

6.4. Look Up tablolar

7. Taksitler

8. Klozlar