Wat is een bedrijf H 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wat is een bedrijf H 1 by Mind Map: Wat is een bedrijf H 1

1. Rechtspersoon

1.1. Besloten vennootschap

1.2. Naamloze vennootschap

1.3. Coöperatieve vereniging

2. Een bedrijf met een winstoogmerk

2.1. Toegevoegde waarde

3. Samenwerkingsverband

3.1. Een bedrijf is een samenwerkingsverband waar iets geproduceerd of gemaakt wordt.

4. Bedrijf

4.1. Onderneming

4.2. Directe omgevingsfactoren

4.2.1. Engelse term: stakeholders

4.3. Indirecte omgevingsfactoren

5. Bedrijfssectoren

5.1. Primaire sector - Secundaire sector - Tertiaire sector - Quartaire sector

6. Grote en kleine bedrijven

6.1. MKB - SME

6.2. Balanstotaal en omzet

7. Eenmanszaak

7.1. Veel bedrijven in de detailhandel

7.2. Veel ZZP'ers staan ingeschreven als eenmanszaak

8. VOF

8.1. Veel hotels en restaurants

9. Private bedrijven en publieke bedrijven

9.1. Private bedrijven zijn in handen van privépersonen

9.2. Publieke bedrijven zijn in handen van de gemeenschap (overheid)

9.3. Als overheidsorganisaties samen met private bedrijven investeren in iets spreek je van publiek-private samenwerking

10. Profit-bedrijf

10.1. Het maken van winst is een doel opzich en activiteiten vormen slechts een middel om dit te bereiken

11. De markt

11.1. Structuur

11.2. Omvang

11.3. Groei

12. De bedrijfskolom

12.1. In een bedrijfskolom werken alle bedrijven samen die betrokken zijn bij het maken van een product of het leveren van een dienst

12.2. Integratie - bedrijfskolom wordt korter

12.2.1. Voorwaartse integratie

12.2.2. Achterwaartse integratie

12.3. Differentiatie - bedrijfskolom wordt langer

12.4. 'Core business' - wanneer bedrijven zich alleen nog maar bezighouden met datgene waar ze het best in zijn

12.5. Parallelisatie

12.6. Specialisatie

13. Samenwerkingsvormen

13.1. Inkoopcombinatie

13.2. Vrijwillig filiaalbedrijf

13.3. Franchise

13.4. Licentie

13.5. Dealerorganisatie

13.6. Consignatie

13.7. Concessionair

13.8. Joint venture

13.9. Agent

13.10. Commissionair

14. Juridische vorm van een bedrijf

14.1. Overwegingen bij het kiezen

14.1.1. Leiding en eigendom

14.1.2. Aansprakeljkheid

14.1.3. Continuïteit

14.1.4. Financieringsmogelijkheden

14.1.5. Fiscale consequenties

14.1.6. Publicatieplicht

14.1.7. Overnamegevaar

15. Ondernemingsvormen

15.1. Eigendom

15.1.1. Rechtsvorm

15.2. Natuurlijk persoon

15.2.1. Eenmanszaak

15.2.2. Vennootschap onder Firma

15.2.3. Commanditaire vennootschap

15.2.4. Maatschap

16. De coöperatie is volgens de Nederlandse wet een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden door overeenkomsten met hen af te sluiten

17. Een stichting is een organisatie om een bepaald doen te verwezenlijken