Franciscus van Assisi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Franciscus van Assisi by Mind Map: Franciscus van Assisi

1. Zijn leven

1.1. Afkomst

1.1.1. Geboorte

1.1.1.1. Assisi

1.1.1.2. 1181 of 1182

1.1.1.3. moeder gaf naam Giovanni Bernardone

1.1.1.3.1. vader in Frankrijk

1.1.1.3.2. later Francesco

1.1.2. familie

1.1.2.1. moeder

1.1.2.1.1. franse afkomst

1.1.2.1.2. verhuis naar Assisi

1.1.2.2. vader

1.1.2.2.1. Italiaans lakenhandelaar

1.1.2.2.2. vaak op handelsreis

1.1.2.2.3. voorliefde voor Frankrijk

1.1.2.3. rijke lakenhandelaars

1.2. Jeugd

1.2.1. gedrag

1.2.1.1. handig zakenman

1.2.1.2. imiteerde gedrag van adel

1.2.2. bewonderaar hoofse poëzie

1.2.2.1. zanger

1.2.2.2. jongleur

1.2.3. voorliefde voor uitgaan en wilde feestjes

1.2.3.1. playboy

1.2.3.2. vrijgevigheid

1.2.3.3. verkwister

1.2.4. riddersidealen en aangetrokken door soldaten leven

1.2.4.1. ging mee vechten in oorlog tegen Perugia

1.2.4.1.1. 1202

1.2.4.1.2. Strijd bij de Ponte San Giovanni

1.2.4.1.3. Franciscus gevangen genomen in Perugia

1.2.4.2. ging zich in Apulië aansluiten bij pauselijk leger om tegen keizerlijke troepen te vechten

1.2.4.2.1. 1205

1.2.4.2.2. edelmansdroom over huis vol wapens

1.2.4.2.3. eenmaal in Spoleto visioen

1.3. Keerpunt

1.3.1. geen deelname aan oorlog in Apulië

1.3.2. geeft strijdmantel af aan verarmde ridder

1.3.3. herbouwen van San Damiano kerkje met opbrengst laken vader

1.3.3.1. vader woedend

1.3.3.1.1. verschuilen

1.3.3.1.2. verantwoordelijkheid opnemen

1.3.4. toevlucht bij bisschop

1.3.4.1. getuige en beschermer

1.3.4.2. ziet af van al zijn bezittingen

1.3.4.2.1. legt kleren af

1.3.4.2.2. zweert naar absolute soberheid te streven

1.3.5. ontmoeting en kussen van de melaatse

1.3.6. 1206 toegesproken door kruisbeeld San Damiano

1.3.6.1. ".. ga, herstel het huis dat aan het vervallen is"

1.3.6.2. herstellen van kerken

1.3.6.2.1. San Damiano

1.3.6.2.2. San Pietro

1.3.6.2.3. La Porziuncola

1.3.7. 1208 evangelische roeping in La Porziuncola

1.3.7.1. tijdens horen van tekst evangelie

1.3.7.1.1. Matteüs, hoofdstuk 10

1.3.7.2. preken, in armoede

1.3.7.3. Franciscus missionaris

1.4. Leider van de broeders

1.4.1. Franciscus begint te preken in de buurt van Assisi

1.4.1.1. 1ste bekeerling: onbekende eenvoudige vrome man

1.4.1.2. 2de bekeerling: rijke Bernardus van Quintavallis

1.4.1.3. 3de bekeerling: jurist en kanunnik Pietro Cattani

1.4.1.4. 4de bekeerling: broeder Egidius

1.4.2. reizende prediking

1.4.2.1. rondtrekken door Italië

1.4.2.2. tegen 1210 met twaalven

1.4.2.3. moeilijkheden omdat men hem niet gelooft

1.4.3. 1210 naar Rome

1.4.3.1. vragen om goedkeuring van paus voor zijn activiteiten en die van zijn broeders

1.4.3.2. bemiddelaar bisschop Giudo van Assisi die kardinaal Johannes, abt van San Paolo achter Franciscus krijgt

1.4.3.3. paus Innocentius III twijfelt

1.4.3.3.1. uitstel

1.4.3.3.2. droom

1.4.3.3.3. mondelinge goedkeuring regel van Franciscus

1.4.4. terug naar Assisi

1.4.4.1. verzorging melaatsen

1.4.4.2. handenarbeid

1.4.4.3. bedelen

1.4.4.4. prediken

1.4.4.5. woonden in hut

1.4.4.5.1. werd te klein voor groter aantal broeders

1.4.5. 1212 Clara

1.4.5.1. bied bescherming en onderkomen

1.4.5.2. bisschop Guido geeft kapel van San Damiano aan Clara en volgelingen

1.4.5.3. Franciscus en Clara blijven samenwerken maar als aparte afdelingen

1.4.6. tocht naar Syrië eindigt op Dalmatische kust na storm

1.4.7. 1214 tocht naar Marokko

1.4.7.1. valt ziek in Spanje

1.4.7.2. keert terug naar Italië

1.4.8. aanwezig op vierde Lateraanse concilie van 1215

1.4.8.1. betwijfelbaar feit, geen concrete bewijzen van zijn aanwezigheid

1.4.9. eerste kapittel van de minderbroeders

1.4.10. kappitel van 1217

1.4.10.1. broeders mogen ook buiten Italië preken

1.4.11. tocht naar Frankrijk

1.4.11.1. bezoek aan kardinaal Hogolinus

1.4.11.1.1. onder indruk van Fanciscus

1.4.11.1.2. goede raad

1.4.11.2. terug naar huis op aanraden van de kardinaal

1.4.12. 1219 Midden-Oosten

1.4.12.1. onsuccesvol gesprek met de sultan

1.4.12.2. bezoeken heilige plaatsen in Heilige Land

1.4.12.3. bericht van broeders die in Marokko als martelaar gestorven zijn

1.4.12.4. bericht dat broeders in zijn afwezigheid crisis doormaken

1.4.12.4.1. keert terug

1.4.13. 1220 organisatie van de orde

1.4.13.1. beschermheer kardinaal Hugolinus

1.4.13.2. dagelijks bestuur gemeenschap voor Pietro Cattani

1.4.13.2.1. sterft in 1221

1.4.13.2.2. opgevolgd door broeder Elias

1.4.13.3. orde voor leken opgericht

1.4.13.3.1. derde orde

1.4.13.3.2. onder regel opgesteld door paus

1.4.14. 1221 nieuwe regel

1.4.14.1. niet goedgekeurd door

1.4.14.1.1. paus

1.4.14.1.2. broeders

1.4.15. 1223 goedkeuring herziene regel

1.5. Laatste jaren

1.5.1. Franciscus trok zich terug uit de samenleving

1.5.2. 1223 kerstmis in de grotten van Greccio

1.5.2.1. nabouwen van de kerststal

1.5.3. 1224 ontvangst stigmata op La Verna

1.5.4. 1225 wordt ziek

1.5.4.1. verblijf bij Clara in San Damiano

1.5.4.1.1. verzorgt door Clara

1.5.4.1.2. schrijft het Zonnelied

1.5.4.2. behandeling pauselijke arsten in Rieti faalt

1.5.4.3. naar Sienna

1.5.4.3.1. broeders behandelen hem zonder resultaat

1.5.4.3.2. opstelling Testament

1.5.5. 1226 naar Assisi

1.5.5.1. bisschoppelijk paleis

1.5.5.2. La Porziuncola

1.5.5.2.1. verzorgt door broeders

1.5.5.2.2. heilige lichaam beschermt door gewapende Assisiers

1.5.6. oktober 1226

1.5.6.1. 3 oktober

1.5.6.1.1. zonnelied

1.5.6.1.2. lijdensverhaal lezen

1.5.6.1.3. sterft

1.5.6.2. 4 oktober

1.5.6.2.1. rouwstoet

2. Zijn dood

2.1. Heilig

2.1.1. 17 juli 1228

2.1.2. paus Gregorius IX aka kardinaal Hugolinus

2.1.3. heiligverklaring

2.2. verplaatsing

2.2.1. 25 mei 1230

2.2.2. lichaam naar basiliek van Assisi

2.2.2.1. gebouwd door broeder Elias

2.2.2.2. weelderig

2.2.2.3. tegen Franciscus zijn gedachte in

3. Minderbroeders van Franciscus (1209)

3.1. Minderbroeders

3.1.1. observanten => franciscanen

3.1.1.1. oorspronkelijke regel van Franciscus behouden

3.1.1.2. naam van Franciscus

3.1.2. conventuelen

3.1.2.1. leven in kloosters

3.1.2.2. lichaam van Franciscus

3.1.3. kapucijnen

3.1.3.1. nog strikter dan de observanten

3.1.3.2. leven in opperste eenvoud

3.1.3.3. geest van Franciscus

3.2. Clarissen

3.2.1. teruggetrokken en beschouwend leven

3.2.2. in het begin volgens regel van Benedictus

3.3. De derde orde

3.3.1. lekenorde

3.3.2. mannen en vrouwen

3.3.3. leven volgens voorbeeld Franciscus

3.4. BEDELORDE

4. Andere orden

4.1. Bedelorden

4.1.1. karmelietenorde (12e eeuw)

4.1.1.1. kluizenaars - in - gemeenschap

4.1.1.2. regel geschreven door Albertus, patriarch van Jeruzalem

4.1.1.2.1. kort

4.1.1.2.2. leven in gemeenschap als kluizenaar

4.1.2. dominicanen (1216)

4.1.2.1. kanunniken

4.1.2.2. gesticht door Dominicus Guzman

4.1.2.3. Regel van Augustinus en eigen constituties

4.1.3. jezuïeten (1534)

4.1.3.1. gesticht door Ignatius van Loyola

4.1.3.1.1. wou strijdvaardige orde

4.1.3.1.2. geen koorgebed

4.1.3.2. niet in kloosters, maar in colleges en residenties ( huizen voor zielzorg )

4.1.3.3. gastvrijheid aan mensen die op retraite willen

4.2. benedictijnse familie (5de eeuw)

4.2.1. leven volgens de regel van Benedictus

4.2.1.1. beschouwend leven in evenwichtige dagindeling

4.2.1.1.1. gebed

4.2.1.1.2. werk

4.2.1.1.3. studie

4.2.1.2. kleine plaatselijke aanpassingen op de regel

4.2.2. leden

4.2.2.1. benedictijnen en benedictinessen

4.2.2.1.1. gemeenschappelijk gebed, de liturgische eredienst

4.2.2.2. cisterciënzers en cisterciënzerinnen

4.2.2.2.1. strengere doorvoering van

4.2.2.3. cisterciënzers en cisterciënzerin-nen van de strenge onthouding = trappisten en trappistinnen

4.2.2.3.1. strengere ascese

4.2.2.3.2. meer nadruk op het werk met de handen

4.3. augustijnse familie

4.3.1. leven volgens de regel van Augustinus

4.3.1.1. belang van

4.3.1.1.1. gemeenschappelijk gebed

4.3.1.1.2. gemeenschapsleven

4.3.1.2. nadruk op verbreiding van het geloof

4.3.2. leden

4.3.2.1. mannen

4.3.2.1.1. de reguliere kanunniken

4.3.2.1.2. de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus ( koorheren )

4.3.2.1.3. de premonstratenzers ( norbertijnen )

4.3.2.1.4. de kruisheren

4.3.2.1.5. de mercedariërs

4.3.2.1.6. de augustijnen eremieten

4.3.2.1.7. de augustijnen recolletten

4.3.2.1.8. de servieten

4.3.2.1.9. de alexianen

4.3.2.1.10. de piaristen

4.3.2.2. vrouwen

4.3.2.2.1. de kanunnikessen van het Heilig Graf

4.3.2.2.2. de ursulinnen

4.3.2.2.3. de kanunnikessen van Sint-Augustinus

4.3.2.2.4. de visitandinnen van Franciscus van Sales

4.3.2.2.5. de zusters van de Heilige Monica

4.3.2.2.6. de Rita-zusters

4.3.2.2.7. de zwartzusters

4.3.2.2.8. de birgittinessen

5. Assisi

5.1. geografisch Italië

5.2. deel Duitse keizerrijk

5.2.1. Duits garizoen bezet fort Rocca Maggiore

5.2.2. afhankelijk van Spoleto

5.3. vijandig met Perugia

5.3.1. behoort aan de paus

5.3.2. op 40km afstand

5.3.3. hulp aan verjaagde adel

5.3.3.1. 1202 oorlog tegen Assisi

5.3.3.1.1. doel

5.3.3.1.2. slag op Ponte San Giovanni over Tiber

5.4. conflicten

5.4.1. voorstanders paus VS voorstanders keizer

5.4.2. adel Assisi VS volk Assisi

5.4.2.1. partijen

5.4.2.1.1. oude feodale families

5.4.2.1.2. nieuwe burgerij van kooplieden

5.4.2.2. verloop

5.4.2.2.1. 1200

5.4.2.2.2. verjaging Duitse garnizoen uit La Rocca

5.4.2.2.3. slopen

5.4.2.2.4. volk