Landbrug

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Landbrug by Mind Map: Landbrug

1. Marker

1.1. Til afgrøder

1.2. Græsenge til dyr

2. Dyr

2.1. Køer

2.2. Høns

2.3. Får/geder

2.4. Hunde/Katte

2.5. Grise

3. Landbrugs maskiner

3.1. Traktor

3.2. Maitersker

3.3. Ladvogne

3.4. Gødnignsmakiner

3.5. ATV

4. Bondemænd

4.1. Gårdejeren

5. Afgrøder

5.1. Korn

5.2. Majs

5.3. Mad til dyrne

5.4. Roer

5.5. Raps

6. løse arbejdstimer

6.1. De arbejder efter hvor meget der er at lave

6.2. Reparation af redskaber

7. Ekstra arbejde i høste perioden

7.1. De har brug for flere arbejdstimer i høst perioden.

7.2. Flere arbejdere i perioden

8. Der er mange forskellige Landbrug

8.1. Det økonomiske

8.1.1. Stører penge forbrug

8.1.2. De tjener ikke penge på det

8.1.3. Ting koster mere

8.2. Det konventionelle

8.2.1. Dyrene har ikke så meget plads

8.2.2. De må Sprøjte deres afgrøder

8.2.3. De bruger kunstige ting

8.3. Det økologiskelandbrug

8.3.1. Dyr har mere plads

8.3.2. De må ikke sprøjte med kunstigt gødning

8.3.3. Dyr må ikke få medicin

8.3.4. Frigående dyr

8.3.5. Det er dyrer

9. Store grunde

9.1. Brug for pladsen

9.2. Marker

9.3. Dyre plads

9.4. Lader til maskiner

9.5. Siloer til afgrøderne

9.6. Hus

9.7. Søer/moser