11. tétel - Andragógia MA záróvizsga Engedélyezési eljárás a felnőttképzésben

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
11. tétel - Andragógia MA záróvizsga Engedélyezési eljárás a felnőttképzésben by Mind Map: 11. tétel - Andragógia MA záróvizsga Engedélyezési eljárás a felnőttképzésben

1. Engedélyezési eljárás a felnőttképzésben

1.1. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

1.1.1. Négy szabályozási kör

1.1.1.1. (A) OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzések

1.1.1.2. (B) Támogatott egyéb szakmai képzések

1.1.1.3. (C) Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő és támogatott nyelvi képzések

1.1.1.4. (D) Egyéb támogatott általános képzések

1.2. Határozatlan időre szóló engedély

1.2.1. Korábban: AKKREDITÁCIÓ

1.2.2. 2013. szeptember 1-jétől: ENGEDÉLY

1.2.3. Cél: a magasabb minőség

1.3. Első lépések

1.3.1. Kérelem benyújtása a hatósághoz - csak elektronikusan (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)

1.3.2. A hatóság 60 nap alatt dönt

1.3.2.1. 393/2013 (IX.12.) kormányrendelet

1.4. Adatok

1.4.1. • a kérelmező, felelős szakmai vezető adatai • a képzés pontos megnevezése azonosítóval • a gyakorlati képzésre vonatkozó adatok

1.5. Díjak

1.5.1. Képzési körönként változik

1.5.2. A felnőttképzést és a felnőttképzési kört érintő kérelem benyújtása esetén

1.5.2.1. • 103.000,- Ft alapdíj • 68.000,- Ft, képzési programonként

2. A felnőttképzés engedélyezése tehát összefüggő és egymásra épülő lépések sorozata, amelynek eredménye - pozitív elbírálás esetén -, hogy a felnőttképzési tevékenység folytatható.

3. ...

3.1. Az engedélyezés folyamata

3.1.1. Szakértő kirendelése

3.1.1.1. Kivéve, ha a köznevelési intézmény OM-azonosítóval rendelkezik

3.2. Kötelezettség/lehetőség

3.2.1. Több képzéstípust már nem találunk meg a felnőttképzési törvényben: • betanítási képzés • járművezetői tanfolyam • egyéb nyelvi képzés

3.2.2. Viszont lehetőség nyílik az önkéntes belépésre a törvény alá, mely előnyökkel jár: • ÁFA-mentesség • versenyelőny • presztízs • a piacon való megkülönböztetés

3.3. Helyszíni szemle, vizsgálat

3.3.1. A szakértői bizottság helyszíni szemlét tart helyszínenként a kérelmezőnél és vizsgálja • a képzési program megvalósíthatóságának feltételeit, • követelményeknek való megfelelést, • a kérelem és mellékletei valóságtartalmát

3.4. Az engedély megtagadása

3.4.1. Nem kaphat engedélyt az az intézmény, amelynek képviselője olyan más felnőttképzést folytató intézmény képviselője vagy volt képviselője, amely intézmény engedélyét a hatóság teljesen visszavonta

3.4.2. Nem kaphat engedélyt az a meghatározott jogalany, amelynek vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy volt vezető tisztségviselője, amelynek engedélyét a hatóság teljesen visszavonta

3.4.3. A hatóság teljesen visszavonja az engedélyét annak a felnőttképzést folytató intézménynek, amelynek esetében az alapító vagy fenntartó képviselőjének személye az eltiltással érintett időszak alatt változatlan

3.5. Az engedélyezés hatálya

3.5.1. Az engedély határozatlan időre szól, de az NFSZH a felnőttképzést folytató intézményre vonatkozó követelmények teljesítését az engedély megszerzésétől kezdődően, annak teljes hatálya alatt vizsgálhatja