Interview

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Interview by Mind Map: Interview

1. 1. Algemene introductie:

1.1. heel kort

1.2. HIIT niet vermelden

1.3. alleen BAP vermelden

2. 2. Dictafoon

2.1. naam interviewer melden

2.2. naam geïnterviewde melden

2.3. nummer opname

3. 3. Interview afnemen

3.1. laat geïnterviewde meer praten dan

3.2. er mogen stiltes zijn

3.3. neem de tijd om te noteren

4. 4. Afronden

4.1. vraag persoonlijke gegevens

4.2. ZEKER bedanken voor het interview!