Vaardigheden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vaardigheden by Mind Map: Vaardigheden

1. Communicatieproces

1.1. Zender

1.2. Ontvanger

2. Non-Verbaal spreekgedrag

2.1. Oogcontact

2.2. Gezichtsuitdrukking

2.2.1. Mimiek moet je verhaal ondersteunen

2.3. LIchaamshouding

2.3.1. één goede gesprekshouding en die is gericht naar je gesprekspartner.

2.4. Kleding

2.4.1. Kleding aanpassen aan de omgeving.

2.5. Gebarren

2.5.1. Woorden ondersteunen d.m.v. gebaren met handen, armen, hoofd of schouders.

2.6. intonatie

2.6.1. Duidelijker, langzamer en luider spreken als je voor een groep staat dan dat je normaal doet.

2.7. Zwijgen

2.7.1. Een stilte laten vallen.

3. Feedback

3.1. Ruis

4. Verbaal luistergedrag

4.1. Maakt stimulerende vragen.

4.2. Vat samen en parafraseert.

4.3. Stelt vragen

5. Non-directieve tweegesprek

5.1. geïnterviewde staat centraal.

5.2. volgorde van vragen staat niet vast.

6. directieve tweegesprek

6.1. Interviewer is gespreksleider.

6.2. Vragen staan vooraf vast en de volgorde ook.

6.3. De interviewer bepaald het onderwerp en welke aspecten er belicht worden.

7. Soorten vragen

7.1. Open vraag

7.1.1. De ander kan zelf bepalen hoe hij antwoord geeft

7.2. Gesloten vraag

7.2.1. De ander wordt gedwongen om een bepaalde keuze te maken uit een beperkt aantal mogelijke antwoorden.

7.3. Hoofdvraag - doorvraag

7.3.1. Hoofdvraag bevat thema interview

7.3.2. Doorvraag neemt deel van antwoord als uitgangspunt.

7.4. Samenvattende vraag

7.4.1. Confronterende samenvatting

7.4.2. Ordenende samenvatting

7.4.3. 'uitlokkende' samenvatting

8. Communicatie

8.1. Lichaamstaal

8.1.1. 55%

8.2. Stemgebruik

8.2.1. 38%

8.3. Inhoud

8.3.1. 7%

9. SOFTEN

9.1. Smile

9.1.1. Glimlach

9.2. Open posture

9.2.1. Open houding

9.3. Forward Lean

9.3.1. Na voren leunen

9.4. Touch

9.4.1. Aanraken

9.5. Eye contact

9.5.1. Oogcontact

9.6. Nod

9.6.1. Knikken

10. LSD

10.1. 1. Luisteren

10.2. 2. Samenvatten

10.3. 3. Doorvragen

11. Nominale gesprekstechniek

11.1. 1. Benoem voorzitter en notulist

11.2. 2. Voorzitter introduceert onderwerp en leid het overleg.

11.3. 3. Deelnemers noteren in eigen stilte ideeën.

11.4. 4. Voorzitter: elke deelnemer de kans om ideeën toe te lichten Notulist: noteert alle ideeën in kernwoorden op papier

11.5. 5. Voorzitter: leidt “discussie” over waarde van de ideeën, het zoeken van overeenkomsten, het generen van eventuele nieuwe ideeën

11.6. 6. Rangorde bepalen (Voorzitter) Elke deelnemer (incl. Voorzitter & Notulist) kent punten toe

11.7. 7. Afronden om te komen tot een voorstel

12. Feedback

12.1. Hoe het gedrag van anderen wordt waargenomen.

12.2. Hoe het gedrag van anderen wordt geïnterpreteerd.

12.3. Wat voorn effect het gedrag heeft.

12.4. Doel: Bewust maken van gewenst of ongewenst waarneembaar gedrag.

13. Formule verbetersuggestie

13.1. 1. Ik zie, hoor... (= welk gedrag neem je concreet waar.)

13.2. 2. Het effect op mij is…(= je interpretatie) • Dit werkt goed omdat….(compliment) • Dit werkt niet goed omdat….(kritiek)

13.3. 3. Mijn verbetersuggestie is…? Tip?

14. Feedback ontvangen

14.1. 1. Luister naar de feedback

14.2. 2. Stel vragen ter verduidelijking

14.3. 3. Vat samen (LSD)

14.4. 4. Besef dat het de waarneming/interpretatie van de ander is.

14.5. 5. Accepteer dat de ander jouw gedrag zo ervaart.