Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Drikkevand by Mind Map: Drikkevand

1. Grundvand

1.1. Grundetvandet er som regel så rent, at det kun behøves at renses og filtres, før man kan betegne det som drikkevand. Som man kan se på tegningen kommer vandet som sagt fra undergrunden, hvor det ved hjælp af fx en brønd bliver pumpet op, og derefter skal det gennem iltning og filtrering, og efter det skulle vandet gerne være rent og sendes så videre til forbrugerne. Vandet plejer også efter oppumpning, at blive sendt til vandkraftværker via. forskellige rør.

2. Vandværk

2.1. Vandværk er der hvor vandes renses osv. Først bliver vandet luftet ved hjælp af en iltningstrappe eller ved gennemblæsning med luft, kan vandet blive luftet. Derefter bliver det iltende vand sendt gennem et sandfilter så vandet bliver rent og klart.

3. Spildevand

3.1. Når man bruger vand derhjemme tilfører man stoffer til vandet og forvandler det om til spildevand. Som alt andet affald så forsvinder spildevandet ikke helt, men vi skaffer os af med det gennem afløbet, der derefter sender det videre til vandmiljøet. Der vil altid blive dannet spildevand, når man bruger vandet. Og det er bl.a. helt normale hverdagsting såsom sæbe, shampoo,

4. Vandforbrug

4.1. I gennemsnittet bruger vi 106 liter vand pr. person pr. døgn. Som man kan se på billedet bruger vi mest vand på Bad og personlige hygiejne samt toiletskyl.

5. Vandetskredsløb

5.1. Alt vandet bevæger sig i vandetskredsløb, og os mennesker låner egenligt vandet fra naturenskredsløb/vandetskredsløb. Vandetskredsløb er et lukket kredsløb som bliver styret af solen og det fungere sådan her: Vandet regner ned på jorden og det meste af vandet fordamper eller løber ud i havet, men noget af vandet synker også ned og ophober sig som grundvand. Derefter bruger vi fx brønde, for at pumpe vandet op, og forbrugerne af vandet rensere det og derefter røger det ud i havet.