Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lyrik by Mind Map: Lyrik

1. sprogsansninger

2. Jambe, trokæ og daktyl

3. Rytme, form+indhold

4. Musikalitet og visualitet

5. Betydningstæthed

6. intens øjebliksoplevelse

7. selvrefleksivitet

8. fokus på meddelelsen for meddelelsens egen skyld

9. stemninger

10. korthed

11. nærhed mellem den talende og det omtalte

12. vers (linjer) og strofer (samling af linjer)

13. rim - enderim, alliterationer/ bogstavrim

14. Apostrofe, enjambement/ versbinding

15. trykstærk og tryksvage stavelser

16. Se form tage form som indhold

17. symbolik

18. metaforer, besjæling

19. Personificering

20. digttyper, haiku, sonet

21. Æstetiske tilgang

22. omskrivning