CE2 - funkcjonalności formularza

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CE2 - funkcjonalności formularza by Mind Map: CE2 - funkcjonalności formularza

1. Dodawanie nowego szkolenia (od strony administratora)

1.1. Wybór kategorii (checkbox)

1.1.1. Komunikacja i zarządzanie Laboratorium NOWE TEMATY Analiza instrumentalna Farmacja Metrologia i komp. tech. Mikrobiologia i żywność Paliwa System zarządzania Dla Kierowników Lab. Środowisko pracy Badania środowiskowe Statystyka w laboratorium Technika Farmacja Branża spożywcza Laboratorium_ Szkolenia jednodniowe Ochrona Środowiska Gospodarka odpadami NOWE TEMATY Gospodarka wodno-ściekowa Hałas Ochrona powietrza Prawo i OOŚ Szkolenia dwudniowe ochrona BHP i REACH w laboratorium Archiwum Szkolenia dla studentów Konferencja

1.2. Numer szkolenia

1.3. Temat

1.4. Miejscowość z listy rozwijanej (+możliwość dodania nowych miejscowości)

1.5. Opis (pole opisowe)

1.6. Informacja wyświetlana po przeterminowaniu szkolenia (pole opisowe) - MA NIE BYĆ MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ NA STARE SZKOLENIE!! z automatu po szkoleniu, które już się rozpoczęło ma znikać możliwość rejestracji i pojawiać się ta zdefiniowana informacja; automatycznie ma być do archiwum.

1.7. Czas

1.7.1. Liczba dni (1,2,3,4)

1.7.2. Data rozpoczęcia (kalendarz + godzina domyślnie: 9:00)

1.7.3. Data zakończenia (kalendarz + godzina standard domyślnie 16:00), automatycznie pokazuje datę zakończenia po wybraniu liczby dni

1.7.4. Czas trwania zajęć (input-opisowe, domyślnie: "? h dydaktycznych")

1.8. Nocleg

1.8.1. Nocleg (checkbox) możliwy do zaznaczenia przy każdym uczestniku, javascript rozwijane jeśli zaznaczymy opcje noclegu pojawiają się kolejne funkcje; jeśli nie jest wpisane nic odnośnie noclegu dot. danego szkolenia nie wyświetlamy tych pól; jeśli nie wypełnimy jako administrator kwoty noclegu za jedynkę czy dwójkę nie pojawia się opcja jedynki dla zapisującego się na kurs

1.8.1.1. Bez noclegu

1.8.1.2. Z noclegiem

1.8.1.2.1. Zdefiniowanie cen noclegów przy każdym szkoleniu dla JEDYNKI i DWÓJKI (checbox, dowolne kombinacje)

1.9. Ceny

1.9.1. Cena netto

1.9.2. Cena brutto (automatycznie wyliczana z netto)

1.10. Rabat

1.10.1. Rabat - jeśli wcześniej się zapisuje na szkolenie (checkbox czy dotyczy danego szkolenia)

1.10.1.1. Liczba dni przed szkoleniem z inną ceną (jeśli ktoś się zapisze wcześniej ma inną cenę, np.14 dni przed (ilość dni do określenia w polu) - niższa cena), komunikat, że zostało x dni do końca promocji; domyślnie wpisane x dni

1.10.1.2. Inna cena netto

1.10.1.3. Inna cena brutto

1.10.2. Rabat w zależności od liczby osób, od razu widoczna zmiana/kalkulacja w formularzu

1.10.3. Kod rabatowy %, kwotowo (do wybranych produktów)

1.10.4. Stali Klienci - sprawdzić (100 zł dla stałego, 100 zł dla kolejnej osoby) - nie łączą się jeśli jest stałym Klientem i drugą osobą; to czy rabaty się łączą czy nie - decyzja CE2; OPCJA 1: zaznaczanie czy jest stałym klientem przy każdym uczestniku OPCJA 2 (na przyszłość: zaznaczenie czy firma jest stałym klientem - wtedy nalicza rabat dla każdego z uczestników)

1.11. OPCJE DODATKOWE

1.11.1. Jeśli szkolenie przeterminowane brak opcji rejestracji - i zostaje informacja w nagłówku że szkolenie się odbyło (jak na screenie)

2. Od strony użytkownika

2.1. Możliwość filtrowania, wyszukiwarka

2.1.1. po miejscowości

2.1.2. po kategorii szkolenia [jeśli ktoś zaznaczy kategorię główną szkolenia to automatycznie zaznaczają się checkboxy podkategorii - jak na starej stronie]

2.1.3. według czasu trwania: 1,2,3,4 dniowych (checkbox)

2.2. Tabelka z listą kursów [link]

2.2.1. ID = numer szkolenia

2.2.2. Nazwa kursu

2.2.3. Czas trwania

2.2.4. Data rozpoczęcia szkolenia

2.2.5. Miejscowość

2.3. Podstrona szkolenia

2.3.1. Przegląd oferty

2.3.2. Zapisanie się na szkolenie

2.3.2.1. * Imię: * Nazwisko: * Stanowisko: * Email: * Telefon: * Faks: * Będę uczestnikiem tego szkolenia: tak nie /jeśli zaznaczy tak to dane kopiują się do pól "uczestnik szkolenia"jak przy obecnym formularzu na ce2.pl/ * Pełna nazwa firmy: * NIP: * Ulica i numer: * Miejscowość: * Kod pocztowy:

2.3.2.2. Ilość osób

2.3.2.2.1. Dane osoby zgłaszającej:

2.3.2.2.2. Przycisk "Dodaj kolejnego użytkownika"

2.3.2.3. Informacje dodatkowe [pole opisowe]

2.3.2.4. Sposób finansowania [kalkulator jak tutaj:]

2.3.2.4.1. Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych [zwolniony z VAT]

2.3.2.4.2. Szkolenie będzie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych [zwolniony z VAT]

2.3.2.4.3. Szkolenie nie będzie finansowane ze środków publicznych [netto, brutto]

2.3.2.5. Nocleg - przy każdym użytkowniku, jeśli zaznaczy checkbox, że chce nocleg pojawiają się opcje

2.3.2.5.1. Jedynka

2.3.2.5.2. Dwójka

2.3.2.6. Checbox akceptujący regulamin

2.3.2.7. Wygląd tabeli - koszty

2.3.2.8. Zrobić projekt tabli końcowej=kalkulatora (z ujęciem rabatów, noclegów itd)

2.4. Czy jest stałym Klientem?

2.4.1. Tak

2.4.1.1. Naliczają się rabaty

2.4.2. Nie

2.4.2.1. Nie naliczają się rabaty