Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PDO by Mind Map: PDO

1. Onderwijsconcepten

1.1. Verschillende onderwijsconcepten

1.1.1. Ontwikkelingsgericht leren Ervaringsgericht leren Adaptief onderwijs Natuurlijk leren Programmagericht leren Coöperatief leren Probleemgestuurd onderwijs Werkplekleren Projectonderwijs

1.1.1.1. Adaptief onderwijs Onderwijs op maat: Relatie Competentie Autonomie

1.1.1.2. Programmagericht onderwijs Werken met methodes Veel klassikale interactie Combineren met andere concepten.

1.1.1.3. Ervaringsgericht onderwijs Welbevinden Betrokkenheid Competentie Verbondenheid

1.1.1.4. Ontwikkelingsgericht onderwijs is gebaseerd op de theorieën Russische onderwijspsycholoog Lev Vygotski. Nadruk ligt op het ontwikkelen en niet op het leren.

1.1.1.4.1. Ontwikkelen is breder dan leren Speelt zich af over een langere periode

1.1.1.4.2. Emancipatie is uiteindelijk doel van opvoeding en onderwijs.

1.1.1.4.3. Zone van naaste ontwikkeling: Wat ik zelf kan, wat ik kan met de hulp van anderen, wat ik niet kan.

1.1.1.4.4. Doelen OGO op drie gebieden: Voorwaarden om tot ontwikkeling te komen, brede ontwikkeling is noodzakelijk om te kunnen handelen en de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn voor brede ontwikkeling.

2. kerndoelen en leerlijnen

2.1. Ontwikkelingsgerichte activieiten

2.2. Brede ontwikkeling naar vakgericht werken

2.2.1. Groep 1 & 2 -> Werken aan brede ontwikkeling.

2.2.2. Hogere groepen -> Vakgerichter

2.3. Kerndoelen -> 7 Domeinen

2.3.1. Elk domein heeft een aantal leergebieden met ieder meerdere kerndoelen

2.3.2. Elk leerdoel is uitgewerkt in leerlijnen en tussen doelen.

2.4. Resultaat gericht werken vanuit een visie

2.4.1. Leerdoelen

2.4.1.1. Leerplan

2.4.1.1.1. Plan op groepsniveau en leerjaar. De vaardigheden en kennis die de leerlingen aan het eind van het jaar moeten hebben.

2.5. Leerlijnen

2.5.1. Doelen die moeten worden nagestreefd en de volgorde waarin dit gebeurt Leer inhouden die bij deze doelen horen Visie op het vak Didactische en organisatorische richtlijnen

3. Leerstijlen (Kolb)

3.1. De doener De dromer De denker De beslisser

3.1.1. Doener-> Aan de slag. concreet materiaal Dromer -> Ideeën bedenken, dan doen Denker -> Theorie, weten hoe het werkt Beslisser -> Toepassing, wat levert het op

4. Meervoudige intelligentie

4.1. Acht intelligenties van Gardner.

4.1.1. Taalkundig/linguïstisch, Logisch/mathematisch, Visueel/ruimtelijk, Kinetisch/motorisch, Interpersoonlijk, Intrapersoonlijk, Muzisch/ritmisch Natuurgerichte intelligentie

5. Leren en het brein

5.1. Het eigen maken van nieuwe kennis en vaardigheden die je zelfstandig kan toepassen in nieuwe situaties.

5.2. Hersenen zijn onder te verdelen in de grote- en kleine hersenen en de hersenstam.

5.2.1. Bij je hersenen wordt informatie omgezet in handelen.

5.2.2. Grote hersenen zijn verdeeld in de linker en rechter hersenhelft.

5.2.2.1. Hemisferen

5.3. Hersencellen worden verbonden door dendrieten.

5.3.1. Meer stimulatie -> meer dendrieten -> betere verbinding tussen hersencellen.

5.3.1.1. Wanneer je iets vaak doet zal je dit beter bijblijven dan wanneer je iets bijna nooit doet -> Van een paadje een snelweg maken

5.4. Leren is onthouden.

5.4.1. Kortetermijngeheugen ->Werkgeheugen Langetermijngeheugen -> Kennis

5.5. Leerbevorderende factoren

5.5.1. Voorbeeld: Motivatie, herkenbaarheid en ervaring.

5.6. Leeractiviteiten

5.6.1. Vier soorten: Onthouden, begrijpen, integreren en toepassen.

6. Visie op het leren & Didactiek

7. Activerende directie instructie

7.1. Fasen activerende directe instructie

7.1.1. Dagelijkse terugblik Presentatie Begeleide oefening Zelfstandige verwerking Reflectie en afronding

7.2. Didactische vormgevig

7.2.1. Activiteiten rond een boek: Lezen en voorlezen Voorlezen in de kring Verwerkingsactiviteit Boekenhoek

7.2.1.1. Belang van boeken: Woordenschat Ontdekken en oplossingen bedenken Vermogen tot waarnemen en vergelijken Inlevingsvermogen Emoties Creativiteit Concentratievermogen

8. Voorwaarden voor leren

8.1. Drie behoeften

8.1.1. Relatie Competentie Autonomie

8.2. Piramide van Maslow

8.3. Emotioneel vrij zijn Zelfvertrouwen hebben Nieuwsgierig zijn

8.4. Denk aan: Intelligentieniveau, persoonlijkheid, onderwijs, ontwikkelingsfase enz.

9. Leren leren

9.1. Leren verschillende leerstrategieën te gebruiken.

9.2. Leren hoe je kennis op peil houdt en kunt vernieuwen.

9.3. Reflectie op eigen aanpak.

9.4. Objectief en subjectief leren

9.4.1. Objectief: Behaviorisme, cognitivisme Subjectief: Sociaal constructivisme. Russische leerpsychologie