Vlaamse registratierechten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vlaamse registratierechten by Mind Map: Vlaamse registratierechten

1. Transacties

1.1. overdracht onroerend goed

1.1.1. reeds verschuldigd bij ondertekening "compromis"

1.2. ruilovereenkomst

1.3. overdracht zakelijk recht

1.4. vestiging zakelijk recht

1.4.1. recht van vruchtgebruik

1.4.2. erfdienstbaarheid

1.4.3. uitzondering : recht van erfpacht en recht van opstal

1.4.3.1. geen "verkooprecht" maar federale registratierecht

2. Tarief

2.1. 10%

2.1.1. basistarief op de verkoopsom

2.2. 5%

2.2.1. Totaal niet-geïndexeerd kadastraal inkomen max. 745 euro.

2.2.1.1. + 100 euro voor 3-4 kind. 200 euro voor 5-6 kinderen + 300 euro voor 7 kind. of meer

2.3. 2%

2.3.1. overdracht van een recht van erfpacht

2.3.2. overdracht van recht van opstal

3. verminderingen

3.1. aankoop eerste huis of bouwgrond --> geen registratierechten op eerste 15.000 euro

3.1.1. niet alleen voor eerste woning, geldt ook voor aankoop volgende woning als u de eerste verkocht hebt.

3.1.2. voorwaarden

3.1.2.1. alleen natuurlijke personen

3.1.2.2. hoofdverblijfplaats

3.1.2.3. voor een grond; bewonen binnen de 5 jaar na aankoop

3.1.2.4. volle eigendom

3.1.2.5. volledige goed

3.1.2.6. zuiver ; vb niet voor ruil

3.1.2.7. geen andere woning of bouwgrond in volle en volledige eigendom ; ook niet door erfenis

3.1.2.8. indien aankoop door verschillende mensen samen ; iedere koper aan voorwaarden voldoen

3.2. bijabattement : bijkomende vermindering bij het aangaan van een hypothecaire lening van 1.000 euro registratierechten

3.3. Vermindering van de heffingsgrondslag ten behoeve van de activering van panden

3.3.1. ten hoogste vier opeenvolgende jaren opgenomen in één of meer van volgende registers, inventarissen of lijsten

3.3.1.1. leegstandsregister

3.3.1.2. inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

3.3.1.3. Lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen

3.3.2. het goed dient te worden gerenoveerd

3.3.3. hoofdverblijfplaats moet worden gevestigd binnen 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na registratie van de aankoopakte

3.3.3.1. moet niet noodzakelijk de koper zijn, kan ook een huurder zijn.

3.3.4. Meeneembaarheid van de registratierechten

3.3.4.1. wanneer u de woning verkoopt en een nieuwe koopt mag u max 12.500 euro in mindering brengen

3.4. Combinaties zijn mogelijk :

3.4.1. Basistarief met abattement, bijabattement, vermindering activering van panden , meeneembaarheid.

3.4.2. Klein beschrijf met abattement, bijabattement, vermindering activering van panden, meeneembaarheid

3.4.3. abattement, met basistarief , klein beschrijf, bijabattement, vermindering activering van panden

3.4.4. bijabattement met basistarief, klein beschrijf, abattement, vermindering activering van panden, meeneembaarheid.

3.4.5. vermindering activering van panden met basistarief, klein beschrijf, abattement, bijabattement, meeneembaarheid

3.4.6. meeneembaarheid met basistarief, klein beschrijf en vermindering activering van panden

4. Betaling

4.1. Registratierechten worden bij de aankoopakte aan de notaris betaald.

4.1.1. Maximum 4 maanden na de compromis

5. Contact

5.1. Gratis telefoonnummer 1700 op weekdagen tussen 9 en 19 uur

5.2. Website : www.belastingen.vlaanderen.be

5.3. Registratie : registratiekantoor van uw kanton of bij de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 50 1030 Brussel Tel: 02 5763598 email: [email protected]

5.4. Btw: voor meer inlichtingen over de aankoop van een gebouw onder BTW-stelsel: uw BTW- controlekantoor of bij de informatieambtenaar bij de Administratie van de invordering : North Galaxy Koning Albert II-laan 33, bus 40 1030 Brussel Tel: 0257 257 57 email: [email protected]

5.5. U kan ook altijd contact nemen met uw notaris, hij kan u ook informeren.

6. Wet

6.1. De regelgevende teksten kunnen integraal teruggevonden worden op de Vlaamse Fiscale Navigator via http://navigator.fenb.be