Pregled metoda i tehnika u socijalnoj psihologiji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pregled metoda i tehnika u socijalnoj psihologiji by Mind Map: Pregled metoda i tehnika u socijalnoj psihologiji

1. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.

2. Prema organizaciji istraživanja

2.1. Eksperimentalna

2.1.1. Laboratorijski eksperiment

2.1.1.1. neposredna socijalna interakcija

2.1.1.1.1. socijalna percepcija

2.1.1.1.2. individualno i grupno odlučivanje

2.1.1.1.3. grupna dinamika

2.1.1.1.4. formiranje i menjanje stavova

2.1.2. Eksperiment u prirodnim uslovima

2.1.2.1. pojava prirodna

2.1.2.2. ne može se izučavati u laboratoriji

2.2. Neeksperimentalna

2.2.1. Anketna istraživanja

2.2.1.1. rasprostranjenost obrazaca soc.ponašanja u populaciji

2.2.1.1.1. Neposredno proučavanje uzork jedinica izabranih iz ciljne populacije

2.2.1.2. osnovni cilj

2.2.1.2.1. veza između situacionih i personalnih činilaca

2.2.1.2.2. ponašanja i doživljavanja ljudi u socijalnim situacijama

2.2.1.3. Teme

2.2.1.3.1. aktuelna zbivanja u društvu

2.2.1.3.2. javno mnjenje kao prototip

2.2.1.4. populacija

2.2.1.4.1. uzorak

2.2.1.5. višekratna istraživanja

2.2.1.5.1. istraživanja efekta

2.2.1.5.2. istraživanja trenda

2.2.2. Terenska istraživanja

2.2.2.1. proučavanje pojava u prirodnim uslovima

2.2.3. kombinovane metode

2.2.3.1. akciona istraživanja

2.2.3.2. prirodni eksperiment

2.2.3.3. ex post facto

3. Tehnike za prikupljanje podataka

3.1. Tehnike neposrednog posmatranja

3.1.1. cilj

3.1.1.1. plan

3.1.1.1.1. registrovanje

3.1.2. nestrukturisano/slobodno

3.1.2.1. strukturisano/standardizovano

3.1.3. sa učešćem/ bez učestvovanja

3.2. Tehnike koje se temelje na verbalnoj komunikaciji

3.2.1. intervju

3.2.1.1. nestandardizovani

3.2.1.2. standardizovani

3.2.2. upitnik

3.3. Tehnike analize sadržaja proizvoda

3.3.1. analiza sadržaja