พาณิชย์อิเล็กทรอนิก

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พาณิชย์อิเล็กทรอนิก by Mind Map: พาณิชย์อิเล็กทรอนิก

1. น่าสนใจอย่างไร

1.1. ข้อดี

1.1.1. สามารถตั้งชื่อร้านขึ้นเองได้

1.1.2. ใช้ต้นทุนน้อย

1.1.2.1. ไม่ต้องเสียค่าร้าน

1.1.2.2. ค่าจ้างพนักงาน

1.1.2.3. ค่าน้ำ ค่าไฟ

1.1.3. สามารถเปิดได้ทั้งวัน

1.1.4. สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้

1.1.4.1. ใช้เวลาในการดูเเลร้านไม่มาก

1.1.5. ลูกค้าชอบซื้อ

1.1.5.1. สะดวก

1.1.5.2. รวดเร็ว

1.1.5.3. ของได้คุณภาพ

2. โมเดลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.1. เเบ่งตามลักษณะความสัมพัธ์กับลูกค้า

2.1.1. B2B

2.1.1.1. การทำการค้าระหว่างการค้าด้วยกัน

2.1.2. B2C

2.1.2.1. การทำการค้ากับผู้บริโภคโดยตรง

2.1.2.1.1. ผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

2.1.3. B2G

2.1.3.1. การติดต่องานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ทำการค้ากับรัฐบาล

2.1.3.1.1. ยื่นเอกสารราชการผ่านเว็บ

2.1.4. C2C

2.1.4.1. การทำการค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง

2.1.4.1.1. การขายโทรศัพทืมือสอง

2.1.5. C2G

2.1.5.1. ผุู้บริโภคประสานงานกับหน่วยรัฐบาล

2.1.5.1.1. ยื่นชำระภาษี

2.1.6. G2G

2.1.6.1. การติดต่อระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล

2.1.6.1.1. เเลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวง

2.2. เเบ่งตามรุปเเบบการค้า

2.2.1. รูปเเบบรายการสินค้าออนไลน์

2.2.1.1. เเสดงสินค้าเพียงอย่างเดียว

2.2.1.2. สร้างภาพพจน์

2.2.1.3. ให้ข้อมูลพื้นฐาน

2.2.2. ร้านค้าปลีก

2.2.2.1. ระบุค่าสินค้า

2.2.2.2. ระบุค่าขนส่ง

2.2.3. การประมูลสินค้า

2.2.3.1. ผุู้ขายเสนอขายก่อน

2.2.3.2. ผู้ซื้อเเข่งกันเสนอราคา

2.2.4. ประกาสขายสินค้า wab board

2.2.4.1. เเลกเปลี่ยนความรู้

2.2.5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

2.2.5.1. ข้อดี

2.2.5.1.1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างไม่สูง

2.2.5.2. ข้อเสีย

2.2.5.2.1. ค่าใช้จ่ายทางตลาดสูง

2.2.5.3. เเบ่ง 2 ชนิด

2.2.5.3.1. เฉพาะเรื่อง

2.2.5.3.2. สินค้าทั่วไป

2.3. M-commerce

2.3.1. จุดเด่น

2.3.1.1. เเพร่หลายของโทรศัพท์เคลื่อนที่

2.3.1.1.1. การเเข่งขันของผู้ให้บริการ

2.3.1.1.2. เกิดเเรงผลักดัน

2.3.1.1.3. ซื้อง่าย

3. คืออะไร

3.1. ธุรกรรมซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์

3.1.1. ข้อดี

3.1.1.1. ประหยัด

3.1.1.2. ไม่ต้องเดินทาง

3.1.1.3. สินค้าที่เราสั่งซื้อมีคุณภาพ

3.1.2. ข้อได้เปรียบ

3.1.2.1. เงินดี

3.1.2.2. รวดเร็ว สะดวก