Copy of Hjemmesider

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Hjemmesider by Mind Map: Copy of Hjemmesider

1. Dansk

1.1. Indskoling

1.1.1. www.elevdelta.dk

1.1.2. http://denfoerstelaesning.dk/ 0. kl og 1. kl. og 4 elever i hus rød

1.1.3. www.fagliglaesning.dk

1.1.4. www.hopombordspil.dk Login: [email protected] MS71

1.1.5. www.stavevejen.dk

1.1.6. www.skoleordbogen.dk

1.1.7. www.laesemaskinen.dk

1.1.8. www.læsløs.dk

1.1.9. www.denførstelæsning.dk

1.2. Mellemtrin

1.2.1. www.danskfaget.dk

1.2.2. www.elevdelta.dk

1.2.3. www.ordbogen.com

1.2.4. www.fagliglaesning.dk

1.2.5. www.stavevejen.dk

1.2.6. www.skoleordbogen.dk

1.2.7. www.læsløs.dk

1.2.8. www.læsemaskinen.dk

1.2.9. www.bib.tellerup.dk

1.3. Udskoling

1.3.1. www.danskfaget.dk

1.3.2. www.skriftligfremstilling.gyldendal.dk

1.3.3. www.digitalretstavning.dk

1.3.4. http://www.dansk.gyldendal.dk/

1.3.5. http://www.grammatip.com/

1.3.6. www.stavevejen.dk

1.3.7. www.skoleordbogen.dk

1.3.8. www.læsløs.dk

1.3.9. www.læsemaskinen.dk

1.3.10. www.dansk.alinea.dk

2. Matematik

2.1. Indskoling

2.1.1. www.elevdelta.dk

2.1.2. www.emat.dk

2.1.3. www.interactiveresources.co.uk

2.1.4. www.matematikfessor.dk

2.1.5. http://www.m-plus.dk/

2.1.5.1. Vejledning og licenskode

2.1.6. www.maximat.dk

2.2. Mellemtrin

2.2.1. www.elevdelta.dk

2.2.2. www.emat.dk

2.2.3. www.matematikfessor.dk

2.2.4. http://www.m-plus.dk/

2.2.4.1. Vejledning og licenskode

2.2.5. www.maximat.dk

2.3. Udskoling

2.3.1. www.emat.dk

2.3.2. www.interactiveresources.co.uk

2.3.2.1. Licenskoder

2.3.3. www.matematikfessor.dk

2.3.4. http://www.m-plus.dk/

2.3.4.1. Vejledning og licenskode

2.3.5. www.matematikkensunivers.dk

2.3.6. www.maximat.dk

3. Natur/teknik

3.1. Indskolingen

3.1.1. www.naturteknikfaget.dk

3.1.2. www.danske-dyr.dk

3.1.3. www.verdens-dyr.dk

3.1.4. Dr.Skole

3.1.5. Forløb fra Astra

3.1.6. Testoteket

3.1.7. Skoven i skolen

3.2. Mellemtrin

3.2.1. www.naturteknikfaget.dk

3.2.2. www.danske-dyr.dk

3.2.3. www.verdens-dyr.dk

3.2.4. www.geografforlaget.dk

3.2.5. http://www.energitjenesten.dk/undervisnings-materialer-mellemtrin.html

3.2.6. www.fjernvarmeskolen.dk

3.2.7. http://energimuseet.dk/Undervisning/Undervisningsmateriale.aspx

3.3. Udskoling

4. Geografi

4.1. www.geografifaget.dk

4.2. www.geografforlaget.dk

4.3. www.geografi-tjek.dk

4.4. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/geografi/index.html

4.5. www.vandetsvej.dk

5. Biologi

5.1. www.traeneren.emu.dk

5.2. www.biologi-tjek.dk

5.3. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/biologi/index.html

5.4. http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-15&sort=titel&type=1

5.5. http://www.biologi.gyldendal.dk/

5.6. BIOS Grundbog A http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-a--262.html

5.7. BIOS Grundbog B http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-b-361.html

5.8. BIOS Grundbog C http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-c-425.html

5.9. www.biologi.gyldendal.dk

6. Fysik/kemi

6.1. www.fysikkemifaget.dk

6.2. www.fysik-kemi-tjek.dk

6.3. www.fysikbasen.dk

6.4. http://nts-centeret.dk/sites/default/files/Niels%20Bohr%20Jubil%C3%A6umsskrift%202013.pdf

6.5. http://www.energitjenesten.dk/undervisnings-materialer-udskoling.html

6.6. http://energimuseet.dk/Undervisning/Undervisningsmateriale.aspx

6.7. www.fjernvarmeskolen.dk

6.8. www.vandetsvej.dk

6.9. New Topic

7. Historie

7.1. Indskoling

7.2. Mellemtrin

7.3. Udskoling

7.3.1. www.historiefaget.dk

7.3.2. www.dr.dk/skole

7.3.3. www.historie.gyldendal.dk

8. Musik

8.1. Indskoling

8.1.1. www.traeneren.dk

8.1.2. http://www.dr.dk/undervisning_flash/klipkassen/player/?ts=sigurd-og-instrumenterne

8.1.3. www.dansimusik.dk

8.1.3.1. Dansimusik: Username: dim Password: dim2013

8.1.3.2. Dansimusik2: Username: dim2 Password: dim2014

8.1.3.3. Dansimusik3: Username: dim3 Password: dim1915

8.2. Mellemtrin

8.2.1. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/musik/index.html

8.2.2. dans i musik Kode: dim2 og dim2014

8.2.3. www.dansimusik.dk

8.2.3.1. Dansimusik: Username: dim Password: dim2013

8.2.3.2. Dansimusik2: Username: dim2 Password: dim2014

8.2.3.3. Dansimusik3: Username: dim3 Password: dim1915

8.3. Udskoling

8.3.1. www.traeneren.dk

8.3.2. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/musik/index.html

8.3.3. www.dansimusik.dk

8.3.3.1. Dansimusik: Username: dim Password: dim2013

8.3.3.2. Dansimusik2: Username: dim2 Password: dim2014

8.3.3.3. Dansimusik3: Username: dim3 Password: dim1915

9. Samfundsfag

9.1. www.samfundsfaget.dk

9.2. www.dr.dk/skole

9.3. http://newsskole.dk

10. Kristendom

10.1. Indskoling

10.1.1. http://2013.u-landskalender.dk/laerere/forside/

10.2. Mellemtrin

10.2.1. http://2013.u-landskalender.dk/laerere/forside/

10.3. Udskoling

10.3.1. www.religionsfaget.dk

10.3.2. www.dr.dk/skole

11. Engelsk

11.1. Indskoling

11.1.1. http://www.gullhojonline.dk/?sprog=Engelsk

11.1.2. http://indskoling.gekko-engelsk.dk/landing_page.php

11.1.3. www.superreaders.dk

11.1.4. www.inenglishplease.dk

11.2. Mellemtrin

11.2.1. http://www.pspraktisksprog.dk/

11.2.2. www.grammatip.com

11.2.3. http://www.gullhojonline.dk/?sprog=Engelsk

11.2.4. www.skoleordbogen.dk

11.2.5. www.engelsk.gyldendal.dk

11.2.6. www.superreaders.dk

11.2.7. www.inenglishplease.dk

11.3. Udskoling

11.3.1. http://www.pspraktisksprog.dk/

11.3.2. www.engelsk.gyldendal.dk

11.3.3. www.schooltimes.com megan17 fox

11.3.4. www.schooltimes.com (elever) timesreader17 studlogin

11.3.5. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/engelsk/index.html

11.3.6. www.grammatip.dk

11.3.7. http://www.engelskfaget.dk/udskoling/

11.3.8. www.skoleordbogen.dk

11.3.9. www.superreaders.dk

11.3.10. www.inenglishplease.dk

12. Tysk

12.1. Udskoling

12.1.1. www.grammatip.com

12.1.2. www.elevunivers.dk

12.1.3. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/tysk/index.html

12.1.4. www.superreaders.dk 7.b

12.1.5. http://www.pspraktisksprog.dk/

12.1.6. www.tysk.gyldendal.dk

12.1.7. www.skoleordbogen.dk

12.1.8. www.clioonline.dk/tyskfaget/

12.2. Mellemtrin

12.2.1. www.grammatip.com

12.2.2. www.skoleordbogen.dk

12.2.3. www.clioonline.dk/tyskfaget/

13. IT / Medier

13.1. http://filmcentralen.dk/

13.2. www.skoletube.dk

13.3. http://www.cfufilmogtv.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=0&id=26

13.4. PDF-bog http://www.flipsnack.com/en/

13.5. http://animation.filmxonline.dk/

13.6. www.småp.dk

13.7. Flipped Learning: https://www.dreambroker.com/channel/5cfi3718/

14. Diverse

14.1. www.opgavehylden.dk

14.2. www.fagliglaesning.dk

14.3. http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-1&sort=titel&type=1

14.4. www.skoletube.dk

14.5. https://www.sikkertrafik.dk/

14.6. http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html

14.6.1. Kode: fap - dmciaTrs

14.7. http://drabssag.elevunivers.dk/#

15. Projektopgaven

15.1. http://skoda.emu.dk/

16. Billedkunst

16.1. www.traeneren.dk

16.2. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/billedkunst/index.html

16.3. http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-8

17. Hjemkundskab

17.1. www.traeneren.dk

17.2. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/hjemkundskab/index.html

17.3. http://www.madklassen.dk/Undervisning/elevopgaver/laes_paa_maerkerne_opgave/forside.htm

18. Håndarbejde

18.1. http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/haandarbejde/index.html

19. Idræt

19.1. http://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/idr%C3%A6t

19.2. http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/

19.3. www.Idræt7-9

20. Afgansprøver

20.1. http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html Fap dmciaTrs

20.1.1. Kode: Fap dmciaTrs

21. PLC

21.1. Streaming cfu: http://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2

21.2. Filmcentralen

21.3. Booking af klassesæt på CFU

21.4. Booking af klassesæt på KFS (amølsko - xmøl9sko)

21.5. Ideer til samarbejdspartnere

21.5.1. http://www.aabenskole.vejle.dk/

21.6. Søgemaskinen på PLC

21.7. Motion og bevægelse

21.7.1. http://www.aktivrundti.dk/sundhedsugerne/om-sundhedsugerne

21.7.2. http://ntsnet.dk/bev

21.7.3. Opgaver til skridttæller

21.8. CL i genrer

21.9. Facitlister fra Delta: 113130

21.10. Hjemmeside til børn, hvor mor og far skal skilles

21.11. TXT Analyser (betalt centralt til sommer 2020)

22. Fransk

22.1. http://portal.gekko-fransk.dk/

23. Alle Fag

23.1. www.educas.dk

24. Hhh

24.1. Hh