Dokumentation

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dokumentation by Mind Map: Dokumentation

1. Fysisk

1.1. Er der ændringer i beboerens normale adfærd?

1.2. Spiser og drikker beboeren normalt?

1.3. Er der vandladning og afføring?

1.4. Bevæger beboeren sig som vanligt?

1.5. Er vejrtrækningen og hudfarve som vanligt?

1.6. Virker beboeren smertepåvirket?

1.7. Har nattesøvnen været som vanligt?

2. Psykisk

2.1. Negativ omtale af sig selv

2.2. Udfordrende adfærd

2.3. Afvise mad, drikke og /eller medicin

2.4. Smøreadfærd

2.5. Humør

2.5.1. Vredesudbrud

2.5.2. Isolerer sig selv

2.5.3. Overdrevet glæde

2.5.4. Grædende/klynkende

2.5.5. Kontaktsøgende

2.5.5.1. Apatisk

3. Pædagogik

3.1. Reflektér over egen praksis - Evaluering af egen pædagogik

3.1.1. Hvad gjorde du for at afhjælpe situationen?

3.1.2. Hvad var forhindringen?

3.1.3. Hvad kunne du gøre anderledes?

3.1.4. Hvad vil du gøre igen?

3.1.5. Skal din gjorte erfaring og refleksion deles med kollegaer?

3.2. Relationen

3.2.1. Kan relationen forhindre indsatser?

3.2.2. Kan relationen fremme indsatser?

3.3. Teoretiske tilgange

3.3.1. Hvilken teori anvendte jeg?

3.3.2. Hvilken teori man kan med fordel anvende ellers?

3.3.3. Hvordan brugte jeg teorien? -kan jeg gøre det anderledes?

3.4. Hvordan kan man i praksis anvende teori? I praksisnære eksempler!

3.5. Undringer

3.6. Etiske overvejelser

4. Handleplansmål

4.1. Find mål i handleplanen eller i BB, besvar ALLE spørgsmål

4.2. Åbn BB - Skriv notat - kopiér mål ind - besvar ALLE spørgsmål. Det er vigtigt at der ikke kun står PædMål i overskriften, men at det fremgår i selve tekstfeltet.

5. Sundhed

5.1. Behandling af fysiske skavanker

5.1.1. Medicin og eventuelle bivirkninger

5.1.2. Herunder sår

5.2. Observationer på lidelser/skader under behandling

5.2.1. Virker behandling?

5.2.2. Bliver skaden/skavanken mindre

5.3. Vægt

5.4. Krampe

5.5. PN administration

6. Aktiviteter

6.1. Beskriv aktiviteten

6.1.1. Hvad lavede I?

6.1.2. Var beboeren interesseret?

6.1.3. Deltog beboeren?

6.1.4. Hvordan deltog beboeren?

6.1.4.1. Udtrykte beboeren følelser? Hvis ja, hvilke?

6.1.4.2. Hvordan håndterede du disse følelser?

6.1.4.3. Hvilken sindstemning tolker du, at beboeren var i?

6.1.4.4. Skulle beboeren motiveres? -Hvis ja, hvordan motiverede du?

6.1.5. Var der afvigelser i aktiviteten?

6.1.6. Den sociale sammenhæng

6.1.6.1. En ; en-kontakt

6.1.6.2. Større social sammenhæng

6.1.6.3. Relationer beboerne imellem (mindre grupper)

6.1.7. Sansestimuli

6.1.7.1. Hvilke sanser blev stimuleret?

6.1.7.1.1. Hvordan?

6.1.7.1.2. Hvordan vurderes graden af stimuli?

6.1.7.1.3. Påvirkede stimulien borgeren?

6.1.8. Kan der udvikles på aktiviteten? -Hvis ja, hvordan? -Hvis nej, hvorfor ikke?

7. Kommunikation

7.1. Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK)

7.1.1. Tegn Til Tale (TTT)

7.1.1.1. Bruger beboeren tegn-til-tale?

7.1.1.2. Reagerer beboeren på dit tegn-til-tale?

7.1.2. Piktogrammer

7.1.2.1. Hvordan anvender du priktogrammeren?

7.1.2.2. Tolker du, at beboeren forstår det du kommunikerer ud?

7.1.2.3. Har du forslag til udvikling i brugen af piktogrammer?

7.1.3. Spejling

7.1.3.1. Hvornår vælger du at spejle beboeren?

7.1.3.2. Hvordan reagerer beboeren på din spejling?

7.1.3.3. Oplever du, at beboeren spejler dig?

7.1.3.4. I Hvilke situationer oplever du dette?

7.1.3.5. Hvordan mener du, at der kan udvikles på, at bruge spejling som metode?

7.1.4. Non-verbal kommunikation

7.1.4.1. Tolker du, at beboeren tyder og forstår din non-verbale kommunikation?

7.1.4.2. Oplever du tydelig non-verbal kommunikation fra beboeren?

7.1.4.3. Hvordan kan der udvikles på dette?

7.2. Sprogforståelse

7.2.1. Forstå beboeren dit talte sprog?

7.2.2. Hvordan kan du se, at beboeren forstår dig?

7.2.3. Hvis ikke, beboeren forstår dig, hvad gør du så for at opnå forståelse?

7.3. IKT - Andre metoder til at kommunikere

7.3.1. Ipad

7.3.2. Touchskærme

7.3.3. Mm.

8. Magt-anvendelse

8.1. Forbyggelse

8.2. Fokusskifte

8.3. Afledning

8.4. Afskærminger

8.4.1. Medarbejderen går mellem beboerne

8.4.2. Skærmer for indtryk (for eks. lukker døre eller trækker gardiner for)

8.5. Udfyld magt-anvendelses skema

8.5.1. Negleklip

8.5.2. Tandlæge

8.5.3. Blodprøve

8.5.4. Med videre..