Binnenvaart netwerk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Binnenvaart netwerk by Mind Map: Binnenvaart netwerk

1. Belangenvereniging (en)

1.1. Vereniging van Havenmeesters Nederland (VHN)

1.2. Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)

1.2.1. CBRB

1.2.1.1. Logistiek Intermodaal Netwerk (LINc)

1.2.1.1.1. Vereniging Inland Terminal Operators (VITO)

1.3. CBRB

1.3.1. Ledengroepen

1.4. Satelliet organisaties (BLN en CBRB)

1.4.1. Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB)

1.4.2. Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)

1.4.3. Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)

1.4.3.1. Binnenvaart Netwerkdiensten

1.5. Gelieerde organisaties

1.5.1. European Barge Union (EBU)

1.5.2. European Skippers Organisation (ESO)

1.5.3. Inland Navigation Europe (INE)

1.5.4. Nederlands Bureau Keuringsinstantie Binnenvaart (NBKB)

1.5.5. Stichting Afvalstoffen Binnenvaart en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)

1.5.6. Inland Waterway Transport (IWT)

1.5.7. Bundesverband Binnenschiffahrt

1.5.8. Binnenvaart Promotie Belgie

1.6. BLN KSV

1.6.1. Binnenvaart overleg structuren

1.6.1.1. Centraal Overleg Vaarwegen (COV)

1.6.1.1.1. Vereniging van Waterbouwers

1.6.1.1.2. Vereniging van Binnenhavens

1.6.1.2. Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam en HbR (WBR HbR overleg)

1.6.1.2.1. ASV

1.6.1.2.2. CBRB

1.6.1.2.3. Steunpunt Binnenvaart

1.6.1.2.4. Gem Rotterdam

1.6.1.2.5. Zeehavenpolitie

1.6.1.2.6. BLN KSV

1.6.1.2.7. Werkgroep Binnenvaartbelangen Amsterdam en Haven Amsterdam (WBA)

1.6.1.2.8. Werkgroep Binnenvaartbelangen Zeeland en Zeeland Seaports (WBZ)

1.6.1.3. Uniforme Aanmelding Barges (UAB)

1.6.1.3.1. Verschillende tankopslag terminals (Votob) en raffinaderijen in België en Nederland (Esso, Vopak, Gunvor e.a.)

1.6.1.4. Uniforme Terminal Regels

1.6.1.4.1. Containerterminals

1.6.1.4.2. Deltalinqs

1.6.1.4.3. CBRB

1.6.1.5. Platform Zero Incidents (PZI)

1.6.1.5.1. Binnenvaart segmenten

1.6.1.5.2. Emprove

1.7. Legengroepen BLN KSV

1.7.1. Regionale Koninklijke Schuttevaer Afdelingen

1.7.1.1. Afd Rijnmond

1.7.1.2. Afd de Amer

1.7.1.3. Internationale Afd

1.7.1.4. Afd Utrecht

1.7.1.5. Afd Zuid Oost Nederland (ZON)

1.7.1.6. Verschillende aangesloten zoals afd Noord Nederland, Rijnstreek, Ouderkerk, Terneuzen, Werkendam, Sliedrecht Hardinxveld Giessendam

1.7.2. Tankvaart

1.7.3. Logistieke Dienstverleners

1.7.3.1. Bargelink Gmbh

1.7.3.2. Daanen Shipping & Logistics

1.7.3.3. Imperial Shipping Rotterdam

1.7.3.4. Interrijn

1.7.3.5. Verschillende aangesloten partijen zoals Barge Terminal Born, de Heus Voeders e.a.

1.7.4. Droge lading >86m

1.7.4.1. Verschillende aangesloten ondernemers

1.7.5. Droge lading <86m

1.7.5.1. Verschillende aangesloten ondernemers

1.7.6. Sleep - en duwvaart

1.7.6.1. Vereniging Europese Binnenvaartondernemers (VEB)

1.7.6.1.1. Provaart

1.7.6.1.2. Coöperatieve Duwbakken Centrale (CDC)

1.7.6.1.3. Gebr. de Jong

1.7.6.1.4. VKV

1.7.6.1.5. Verschillende aangesloten bedrijven

1.7.7. Containervaart

1.7.7.1. Geometry Shipping

1.7.7.2. Wijgaart Bv

1.7.7.3. Verschillende aangesloten ondernemers

1.7.7.4. Universe Shipping Bv

1.7.8. Beunschepen

1.7.9. Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)

1.7.10. Passagiervaart

1.7.10.1. Spido bv

1.7.10.2. Rederij Stiphout

1.7.10.3. Verschillende rederijen zoals rederij Smaragd, rondvaartbedrijf Zilvermeeuw e.a.

2. Binnenvaart rederijen en bevrachtingskantoren

2.1. Interstream

2.1.1. Convenant (en contactpersoon)

2.2. Wijgula

2.2.1. Convenant (en contactpersoon)

2.3. Verenigde Tankrederij

2.3.1. Convenant

2.4. Stolt Nielsen Inland Shipping

2.5. Chemgas Shipping

2.6. Reederei Jaegers

2.7. Tankmatch Inland Shipping

2.8. Contargo

2.9. Plouvier Transport

2.10. Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie (ELV)

2.11. Rederij Deymann

2.12. HTS group

2.13. Fluvia AG

2.14. MCT Lucassen

2.15. Danser Container Line

2.16. Alcotrans

2.17. Victrol

2.18. Rotterdamse Tank Rederij (RTR)

2.19. Unibarge

2.20. Dirigo Bv

2.21. FTS Hofftrans

2.22. Koole Inland Shipping

2.23. Maaskade Bevrachters

2.24. Rederij Cementvaart

2.25. Van Loon Shipping

2.26. Stetra Tankschiffahrt

2.27. Rederij Dagevos

2.28. Fransbergen Shipping & Trading

2.29. Bruinsma Freriks Transport

2.30. Shipping Factory

2.31. Universe Shipping

2.32. Nederlandse Particuliere Rijnvaart Coöperatie (NPRC)

2.33. Vario Shipping

2.34. Dettmer Reederei

2.35. Uniworld

2.36. A-Rosa Flusschif AG

3. Binnenvaart Toezicht Regio (BTR)

3.1. Inspectie Leefomgeving & Transport

3.2. Zeehavenpolitie

3.3. Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

3.4. Rijkswaterstaat

3.5. Nationale Politie Landelijk Eenheid

3.6. Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

3.7. DHMR

3.7.1. Inspectie

3.7.2. Patrouillevaartuigen

3.8. Havenschap Moerdijk

3.9. Landelijke BTR's

4. SOM account binnenvaart

4.1. Binnenvaart Logistiek Nederland-Koninklijke Schuttevaer (BLN-KSV)

4.1.1. Accounthouder

4.2. Centraal Bureau Rijn & Binnenvaart (CBRB)

4.2.1. Accounthouder

4.3. Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)

5. Kernteam Binnenvaart (HbR)

6. Maatschappelijk Werk

6.1. Steunpunt Binnenvaart (Algemeen Maatschappelijk voor Varende (AMVV))

6.2. Katholiek Sociaal Cultureel Centrum (KSCC)

7. Binnenvaart Sociëteiten

7.1. De Wandelgang, de Buurman, Binnenvaart Business Borrel, Binnenvaartsoos e.a.

8. Binnenvaart media

8.1. Weekblad Schuttevaer

8.2. Stromingscourant

8.3. Scheepvaartkrant

8.4. Binnenvaartkrant

9. Onderwijs Binnenvaart

9.1. STC Binnenvaart

9.2. Bedrijfstakcommissie voorheen Onderwijs Centrum Binnenvaart (OCB)

9.3. Verschillende opleidingsinstituten als Maritime Academie Harlingen, Nova College, Transafe, Simwave, DGT, e.a.

10. Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

10.1. River Information Service (RIS)

10.1.1. Fairway Information Services (FIS)

11. Europese Inspectieregeling voor de binnenvaart (EBIS) en Barge Inspection Report Programma (BIRE)

12. Scheeps Verzekeringmaatschappijen (Binnenvaart)

12.1. EOC Scheepsverzekeringen

12.2. TVM

13. Varen doe je samen (VDJS)

13.1. Convenantpartners

13.1.1. Rijkswaterstaat

13.1.2. Haven Amsterdam

13.1.3. Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij

13.1.4. Reddingsbrigade

13.1.5. Stichting Recreatie Nederland (SRN)

13.1.6. Unie van Waterschappen (UvW)

13.1.7. Hiswa

13.1.8. Bln Ksv

13.1.9. Haven van Rotterdam

13.1.10. Provincies

13.1.11. Verschillende havens als Groningen Seaports, Werkendam, Amersfoort