den brede læringsteori

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
den brede læringsteori af Mind Map: den brede læringsteori

1. No criticism or flaming allowed

2. Guidelines

3. illeris model /jarvis barrierer mod læring de to processer de tre dimensioner man kan ikke ikke lære

4. vygotski den kulturhistoriske skole socialkonstruktivisme lawe og wenger situeret læring fra at være nytilkommen til at være fuldgyldig medlem latour og filtenborg udbygger tænkningen når jeg bevæger mig hen mod mit potentielle læringsønske kan der være angst og usikkerhed. trekanten bio psyko social denne er social delen

5. dannelses teorier det er specielt de kognitive læringsteorier. piaget, assimilation, akkomodation adaption.kognitive overbevisninger.

6. assosiations teorier behavioristiske teorier. stimuli og respons pavlow watson og skinner. straf og belønning. reinforcering/forstærkning. triall- error tillært hjælpeløshed seligman

7. Nativistisk teori. det hele menneske. Humanismen begrebet livslang læring er herfra. Udfolde den menneskelige natur. Personlige muligheder. Signifikante og transformative læring stammer herfra. trekanten bio psyko social denne er pyyko delen

8. Hjernen og læring. Den plastiske hjerne. Biologi og kemi. trekanten bio psyko social denne er bio delen.