Danmark i middelalderen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Danmark i middelalderen af Mind Map: Danmark i middelalderen

1. kongemagt og krig

2. kalmarunionen

2.1. kalmarunionen

3. danmark og verden

4. kirke og tro

4.1. i middelalderen var de fleste kristne og gav penge til kirken.

5. hverdagsliv