Lean Planning en Daily Stand

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Lean Planning en Daily Stand af Mind Map: Lean Planning en Daily Stand

1. Resultaten en reflectie

1.1. Enquête

1.1.1. 10 vragen

1.1.2. elk 5 meerkeuze vragen

1.1.3. verschil tussen

1.1.3.1. porjectleiders

1.1.3.2. management

1.1.3.3. stagair

1.2. daily stand

1.2.1. ploegbaas niet gebrieft

1.2.2. planning te vol

1.2.2.1. in samenspraak aangepast

1.2.3. verkeerde mobiele kraan

1.2.3.1. compromis gesloten

1.2.4. voorbereiding bouwpartner niet voldoende

1.2.4.1. tijdverlies!

1.2.4.2. weekend werk

1.3. reflectie

1.3.1. op plakdag, ploegbaas aanwezig

1.3.2. grote leveranciers mee betrekken

2. Conclusie

2.1. aanzet gebruik LEAN

2.1.1. deels gelukt

2.1.2. enkel leidingggevend niveau

2.2. motivatie en betrokkenheid verhoogd

2.2.1. niet voor ploegbazen en arbeiders

2.2.2. dit zou ook moeten

3. Probleemstelling

3.1. Reynders nv

3.1.1. Over Reynders

3.1.1.1. Groep: eiffage BENELUX, construction

3.1.1.2. Bouw en interieur

3.1.2. De oorsprong

3.1.2.1. 1909

3.1.2.2. Van wegeniswerken naar algemene bouwprojecten

3.1.2.3. Afdeling interieur sinds de jaren ´80

3.1.3. De structuur

3.1.3.1. Algemene directeur

3.1.3.2. Raad van bestuur

3.1.3.3. Tak bouw

3.1.3.3.1. Preventiedienst

3.1.3.3.2. Administratieve dienst

3.1.3.3.3. Praktische uitvoering

3.1.3.4. Tak interieur

3.2. Projectkader: enkel Ruwbouw

3.3. Probleemanalyse

3.3.1. Randvoorwaarden van de praktijkstudie

3.3.1.1. Elke schakel dient mee te werken

3.3.1.2. Vaste tussenpersoon per meewerkende partij

3.3.1.3. Bouwpartners moeten openstaan voor deze nieuwe manier van werken

3.3.1.4. Rekening houden met de weersomstandigheden

3.3.1.5. Rekening houden met onvoorziene omstandigheden

3.3.1.6. Duur van de voorbereidingstermijn

3.3.1.7. Vastlegging van bouwpartners en bestellingen

3.4. Onderzoeksvraag

3.4.1. Te onderzoeken aspecten

3.4.1.1. Medewerking

3.4.1.2. 'Kickoff-day'

3.4.1.3. Stickermoment

3.4.1.4. Daily Stand

3.4.1.5. Visuele controle

3.4.1.6. Veranderingen: vragenlijst

3.4.2. Tijdspanne

3.4.2.1. 4 maanden

3.4.3. Opdeling

3.4.3.1. 1 Hoofdvraag

3.4.3.2. 5 Deelvragen

4. Literatuurstudie en onderzoeksstrategie

4.1. Lean algemeen: streven naar perfectie

4.2. Lean concreet

4.2.1. Algemene overlegstructuur

4.2.2. Lean Planning op dagniveau

4.2.3. Praktisch: stickerplanning van 6 weken

4.2.4. Daily stand: bespreking over 3 dagen

4.3. Bronnen

4.3.1. Onderzoeken

4.3.2. Handleiding

4.3.3. Master Thesis

4.4. Onderzoeksaanpak en Methodes

4.4.1. Stap 1: bepaling van de huidige stand van zaken a.d.h.v. een enquête

4.4.2. Stap 2 : aandachtspunten oplijsten

4.4.3. Stap 3: stappenplan opstellen

4.4.4. Stap 4: praktijk en evaluatie

4.4.5. Stap 5: reflectie

4.4.6. Stap 6: conclusie

4.4.7. Stap 7: prognose naar de toekomst

5. Overzicht huidige situatie

5.1. Nulauditanalyse

5.1.1. Lean randvoorwaarden

5.1.1.1. Lage gemiddelde score op Lean kennis (slechte beïnvloeding)

5.1.1.2. Hoge gemiddelde score op welzijn van de medewerkers

5.1.1.3. Goede algemene score (met weglatingen)

5.1.1.4. Projectleider meer aandacht aan procedures en instructies

5.1.2. Lean tools

5.1.2.1. Hogere totaalscore

5.1.2.2. Project-/werfleider scoort op elk vlak hoger

5.2. Het project: nieuwe polyvalente zaal

5.2.1. Metselwerk

5.2.2. Staalstructuur met bijhorende prefab betonpanelen

5.2.3. Fundering van palen met gekoppelde vloerplaat

5.2.4. Geen verdiepingen

5.2.5. Binnenafwerking: zichtmetselwerk, betonpanelen, gips-karton scheidings- en voorzetswanden

5.2.6. Stalen buitendeuren

5.2.7. Vliesgevel

5.2.8. Afdichtingslaag met groendak

5.2.9. Plaatsen van de technieken door nevenaanneming

5.2.10. Grond-, isolerings-, dak- en schrijnwerk door bouwpartners

5.2.11. Geen ideaal project maar toch met Lean

6. Theoretisch model: idealisme

6.1. Het theoretisch model

6.1.1. Voorbereiding

6.1.1.1. Masterplanning met mijlpalen

6.1.1.2. Indeling in fasen

6.1.1.3. Werfinrichtingsplan met zoneaanduidingen

6.1.2. De Kickoff: startvergadering

6.1.2.1. Aanwezigheidslijst en infobundel

6.1.2.2. Powerpoint en voorbeeldplanning

6.1.2.3. Korte voorstelling

6.1.2.4. Algemene uitleg

6.1.2.5. Lean Planning

6.1.2.6. Daily Stand

6.1.2.7. Korte projectvoorstelling met randvoorwaarden

6.1.3. De plakdag

6.1.3.1. Sjabloon van een planningsvel

6.1.3.2. Masterplanning

6.1.3.3. Werfinrichtings- en zoneplan

6.1.3.4. Enkele plannen van het project

6.1.3.5. Opfrissing en post-it's

6.1.3.6. Overlopen van globale planning

6.1.4. Daily Stand

6.1.5. Besluit

6.1.5.1. Goede voorbereiding

6.1.5.2. Vlotte samenwerking

6.1.5.3. Controle

6.2. De ideale situatie

6.2.1. Project

6.2.1.1. Zonder randvoorwaaren

6.2.1.2. Ideale ruimte voor de werfinrichting

6.2.1.3. Herhaling in de werken

6.2.1.4. Omvangrijke werken

6.3. Van theorie naar praktijk

6.3.1. Lean Planning

6.3.1.1. Tussen hoofdaannemer en bouwpartners

6.3.1.2. Haalbare en logische termijn

6.3.1.3. Grote betrokkenheid

6.3.1.4. 12 rijen + materiaalrij

6.3.1.5. Post-it's met kleuren per partners

6.3.1.5.1. Firmanaam

6.3.1.5.2. Uit te voeren werk

6.3.1.5.3. Aantal personen

6.3.1.5.4. Zone tewerkstelling

6.3.1.5.5. Randvoorwaarden

6.3.1.6. Dagelijkse evaluatie

6.3.2. Daily Stand

6.3.2.1. Overleg tussen ploegbazen

6.3.2.2. Gesprek van 15 minuten

6.3.2.3. Iedereen wordt betrokken

6.3.2.4. Vult de Lean Planning aan

7. Practisch model en uitvoering

7.1. Aandachtspunten

7.1.1. weer

7.1.2. versch. ploegbazen

7.1.3. type porject

7.1.4. type ondergrond

7.1.5. ziekte

7.1.6. archeologische vondsten

7.1.7. uitvoeringstermijn

7.1.8. kostprijs

7.1.9. type bouwheer

7.2. Het verloop: draaiboek

7.2.1. uit te voeren stappen

7.3. De voorbereiding

7.3.1. Masterplanning

7.3.2. Mijlpalen

7.3.3. Sjabloon voor de Lean Planning

7.3.4. werfinrichting

7.3.5. post-it's

7.4. Kick-off meeting

7.4.1. uitnodigingen verstuurd

7.4.2. powerpoint/infobundel

7.4.2.1. plannen

7.4.2.2. meetstaat

7.4.2.3. randvoorwaarden

7.4.2.4. verwachtingen

7.4.3. voorstelling project

7.4.4. waarom LEAN?

7.4.5. verslag

7.5. plakdag

7.5.1. op werf

7.5.2. planningsbord

7.5.2.1. groot

7.5.2.2. 10 weken moeten erop

7.5.3. goede voorbereiding

7.5.4. ieder plakt samen de planning

7.5.5. conflicten worden makkelijk opgelost

7.5.6. daily stand moment afspreken

7.5.7. digitaliseren

7.5.8. verslag

7.6. LEAN planning

7.6.1. 10 planvellen van 1 week

7.6.1.1. 1ste fase

7.6.2. AKP industriebouw

7.6.2.1. oranje

7.6.3. Vanden Boer

7.6.3.1. lichtpaars

7.6.4. Dekkers

7.6.4.1. roze

7.6.5. Reynders

7.6.5.1. geel

7.6.6. EK Group

7.6.6.1. blauw

7.6.7. Strongbow

7.6.7.1. groen

7.6.8. Decran

7.6.8.1. lichtblauw

7.6.9. leveringen

7.6.9.1. GROEN

7.6.10. indien nodig werk inhalen in weekend

7.6.11. problemen en gevolgen

7.6.11.1. niet iedereen goed voorbereid

7.6.11.2. schaarste aan isolatiemateriaal!!!

7.6.11.2.1. LEAN planning aangepast