Financiële onderbouwing advies

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Financiële onderbouwing advies af Mind Map: Financiële onderbouwing advies

1. Investeringsbegroting

1.1. Vaste activa

1.1.1. Pavegen: € 453.400

2. Beginbalans Efteling BV (Uitgaande 31/12/'17)

2.1. Debet: €287.048.000

2.1.1. Vaste Activa

2.1.1.1. Immateriële vaste activa: € 13.809.000

2.1.1.1.1. Mediaproducties : € 3.914.000

2.1.1.1.2. Software: €8.741.000

2.1.1.1.3. Onderhanden investeringen: €1.154.000

2.1.1.2. Materiële vaste activa: € 247.307.000

2.1.1.2.1. Attracties: € 75.276.000

2.1.1.2.2. Gebouwen en terreinen: € 113.296.000

2.1.1.2.3. Andere vaste bedrijfsmiddelen: € 47.756.000

2.1.1.2.4. Onderhanden investeringen: € 10.979.000

2.1.1.3. Financiële vaste activa: € 1.265.000

2.1.1.3.1. Deelnemingen: € 18.000

2.1.1.3.2. Overige effecten: € 266.000

2.1.1.3.3. Overige vorderingen: € 981.000

2.1.2. Vlottende activa

2.1.2.1. Voorraad: € 5.468.000

2.1.2.2. Vorderingen: € 13.002.000

2.1.2.2.1. Debiteuren: € 4.100.000

2.1.2.2.2. Belasting en premie: € 1.226.000

2.1.2.2.3. Pensioenen; € 27.000

2.1.2.2.4. Overige vorderingen: € 5.339.000

2.1.2.2.5. Overlopende activa: € 2.310.000

2.1.3. Liquide middelen

2.1.3.1. Kas + bank: € 6.197.000

2.2. Credit: € 287.048.000

2.2.1. Eigen vermogen: € 155.900.000

2.2.1.1. Geplaatst kapitaal : € 13.393.000

2.2.1.2. Wettelijke reserves: € 13.809.000

2.2.1.3. Overige reserves: € 105.659.000

2.2.1.4. Resultaat boekjaar: € 23.039.000

2.2.2. Voorzieningen: € 8.106.000

2.2.2.1. Personeel: € 1.888.000

2.2.2.2. Belastingen: €6.218.000

2.2.3. Langlopende schulden: €82.248.000

2.2.3.1. Kredietinstellingen: € 69.889.000

2.2.3.2. Langlopende schulden aan aandeelhouder: € 12.000.000

2.2.3.3. Overige langlopende schulden: € 359.000

2.2.4. Kortlopende schulden: € 40.794.000

2.2.4.1. Kort deel langlopende schulden: € 7.695.000

2.2.4.2. Schulden aan kredietinstellingen: € 0

2.2.4.3. Vooruitontvangen bestellingen: € 7.089.000

2.2.4.4. Schulden aan leveranciers en handelskredieten: € 10.355.000

2.2.4.5. Schulden aan groepsmaatschappijen: € 18.000

2.2.4.6. belastingen en premies sociale verzekeringen: € 1.359.000

2.2.4.7. Schulden ter zake van pensioenen; € 0

2.2.4.8. Overige schulden: € 8.523.000

2.2.4.9. Overlopende passiva: € 5.755.000

3. Exploitatiebegroting

3.1. Opbrengsten park

3.1.1. Omzet: € 220.000.000

3.2. Kosten Pavegen

3.2.1. Afschrijving: € 22.669,95

3.2.2. Besparing elektriciteit: € 20.305,91

3.3. Overige park kosten: € 211.977.330

4. Liquiditeitsbegroting

4.1. Ontvangsten

4.1.1. (Mogelijke subsidies)

4.1.2. Omzet: € 216.000.000

4.2. Uitgaven

4.2.1. Investering advies: € 453.400

4.2.2. Overige uitgaven: €213.913.807

5. Financieringsbegroting

5.1. Eigen vermogen: € 453.399

6. Eindbalans

6.1. Debet €278.491.000

6.1.1. Vaste activa € 251.693.207

6.1.1.1. Immateriële activa: € 13.965.000

6.1.1.1.1. Mediaproducties: € 3.219.000

6.1.1.1.2. Software: € 9.403.000

6.1.1.1.3. Onderhanden investeringen: € 1.343.000

6.1.1.2. Materiële activa: € 237,562,207

6.1.1.2.1. Attracties: € 75.518.440

6.1.1.2.2. Gebouwen en terreinen: € 113.239.561

6.1.1.2.3. Andere vaste bedrijfsmiddelen: € 47.650.206

6.1.1.2.4. Onderhanden investeringen: € 1.154.000

6.1.1.3. Financiële activa: € 166.000

6.1.1.3.1. Deelnemingen: € 18.000

6.1.1.3.2. Overige effecten: € 148.000

6.1.1.3.3. Overige vorderingen: € 0

6.1.2. Vlottende activa: € 18.968.000

6.1.2.1. Voorraad: € 5.468.000

6.1.2.2. Vorderingen: €13.500.000

6.1.2.2.1. Debiteuren: € 3.930.000

6.1.2.2.2. Belasting en premie: € 1.545.000

6.1.2.2.3. Pensioenen: € 25.000

6.1.2.2.4. Overige vorderingen: € 5.500.000

6.1.2.2.5. Overlopende activa: € 2.500.000

6.1.3. Liquide middelen

6.1.3.1. Kas+bank: € 7.829.793

6.2. Credit: € 278,491,000

6.2.1. Eigen vermogen: € 164.000.000

6.2.1.1. Totaal: €164.000.000

6.2.2. Voorzieningen: € 2.983.000

6.2.2.1. Personeel: €1.983.000

6.2.2.2. Belastingen: € 1.000.000

6.2.3. Langlopende schulden: € 73.140.000

6.2.3.1. Kredietinstellingen: € 62.300.000

6.2.3.2. Langlopende schulden aan aandeelhouder: € 10.500.000

6.2.3.3. Overige langlopende schulden: € 340.000

6.2.4. Kortlopende schulden: € 38.368.000

6.2.4.1. Kort deel langlopende schulden: € 7.400.000

6.2.4.2. Schulden aan kredietinstellingen: € 0

6.2.4.3. Vooruitontvangen betalingen: € 6.750.000

6.2.4.4. Schulden aan leveranciers en handelskredieten: € 9.500.000

6.2.4.5. Schulden aan groepsmaatschappijen: € 18.000

6.2.4.6. Belastingen en premies sociale verzekeringen: € 1.100.000

6.2.4.7. Schulden ter zake van pensioenen: € 0

6.2.4.8. Overige schulden: € 8.300.000

6.2.4.9. Overlopende passiva: € 5.300.000