Лексика -це сукупність слів мови , її словниковий склад

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Лексика -це сукупність слів мови , її словниковий склад af Mind Map: Лексика -це сукупність слів мови , її словниковий склад

1. Пасивна-це слова , маловживані в спілкуванні .

1.1. Застарілі -Це слова які вийшли з активного вжитку тому . що з'явилися нові

1.1.1. Аргаїзми -Витіснені синонімами назви понять . що існують і в наш час

1.1.2. Історизми - Слова , що вийшли із вжитку . тому що зникли названі ними предмети чи поняття

1.2. Нові -З'явилися тому , що є нові відкриття

1.2.1. Неологізми -з'явилися тому . що є нові відкриття у техніці науці суспільстві .

2. Активна - Це слова , що послуговують в щоденному спілкуванні в усіх сферах життя суспільства.

2.1. Стилістично забарвлені -Це слова які вживають у текстах різних стилів .

2.1.1. Книжна -Це слова властиві передовсім писемному мовленню

2.1.1.1. Офіційно ділова -Слова , уживані в діловому спілкуванні , зокрема в документах (ділових паперах)

2.1.1.2. Суспільно політична - Слова , пов'язані з політичним і громадський життям суспільства і людини в суспільстві

2.1.1.3. Наукова -Слова , що вживають в наковій літературі та мовленні науковців .

2.1.1.4. Різні терміни - Це слова . що називають певні поняття .

2.1.2. Розмовна - Слова , що уживають у побутовому мовленні і які виразно передають оцінку осіб

2.1.2.1. Діалекти -Слова , що вживаються на певній території

2.1.2.2. Просто річні

2.2. Згальновживані - Це слова які використовують усі люди в усному й писемному мовленні .

2.2.1. Власні українські

2.2.2. Іншомовні

2.3. Загальні -Це узагальнені назви класів однотипних предметів або явищ

2.3.1. Професійні -Слова , що вживаються у певній професії