העיקר הכוונה-שאלות לדיון על הסיפור

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
העיקר הכוונה-שאלות לדיון על הסיפור af Mind Map: העיקר הכוונה-שאלות לדיון על הסיפור

1. 3.האם העובדה שהחברים רצו להגיע שינתה את התוצאה שראה וחווה אלי?

2. 2. מה קרה בפועל?

3. 1.האם החברים של אלי לא רצו להגיע למסיבה?