Класифікація країн світу

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Класифікація країн світу af Mind Map: Класифікація країн світу

1. За географічною ознакою

1.1. Країни Європи й Центральної Азії

1.2. Країни Північної Америки

1.3. Країни Латинської Америки та басейну Карибського моря

1.4. Країни Середнього Сходу й Північної Африки

1.5. Країни Південної Азіїї

1.6. Африканські країни, що розташовані південніше Сахари

2. За організаційною ознакою

2.1. Країни-члени ООН

2.2. Країни-члени НАТО

2.3. Країни-активні учасниці міжнародних конференцій

2.4. Та інші

3. За економічною ознакою

3.1. Структура господарства

3.1.1. З розвиненою економікою

3.1.2. З ринковою економікою

3.1.3. З централізовано паливною економікою

3.2. Рівень доходу

3.2.1. З низьким рівнем доходу

3.2.2. Нижче середнього

3.2.3. Вище середнього

3.2.4. З високим рівнем доходу

3.3. Рівень економічної свободи

3.3.1. Вільні (8 країн)

3.3.2. У значимій мірі вільні (62 країни)

3.3.3. У значимій мірі не вільні (60 країн)

3.3.4. Пригнічені (17 країн)

3.4. Соціально-економічні ознаки

3.4.1. Розвинені країни

3.4.2. Країни, що розвиваються

3.4.3. Країни з перехідною економікою

3.5. Основні типи економічної системи

3.5.1. Країни з вільним підприємництвом

3.5.2. Країни з узгодженим вільним підприємництвом

3.5.3. Країни з анміністративно-командною системою

3.5.4. Країни з розподільчим соціалізмом

3.5.5. Країни з ринковим соціалізмом

3.6. Рівень самоорганізації економіки

3.6.1. Зрілі економіки

3.6.2. Уразливі економіки

3.7. Тип конкурентноздатності національних економік

3.7.1. Країни з конкуренцією на основі факторів виробництва

3.7.2. Країни з конкуренцією на основі інвестицій

3.7.3. Країни з конкуренцією на основі нововведень

3.7.4. Країни з конкуренцією на основі багатства