Το υλικό του υπολογιστή

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Το υλικό του υπολογιστή af Mind Map: Το υλικό του υπολογιστή

1. Συσκευές Εξόδου

1.1. Τμήματα του υπολογιστή που οδηγούν δεδομένα που είναι αποτελέσματα επεξεργασίας έξω από τον υπολογιστή

1.1.1. Παραδείγματα

1.1.1.1. Monitor

1.1.1.1.1. Εμφανίζει πληροφορία στην οθόνη επ' ωφελεία του χρήστη.

1.1.1.2. Εκτυπωτής

1.1.1.2.1. Χρησιμοποιείται για να παράγει υλικό σε έντυπη μορφή

1.1.1.3. Ηχεία

1.1.1.3.1. Χρησιμοποιείται για την εξαγωγή ήχου

2. Συσκευές Εισόδου

2.1. Ποντίκι/Trackball

2.1.1. Χρησιμοποιείται για την περιήγηση και την εισαγωγή δεδομένων με απλό τρόπο

2.1.1.1. Σε φορητούς υπολογιστές είναι ενσωματωμένο πάνω κουτί του υπολογιστή.

2.2. Πληκτρολόγιο

2.2.1. Εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη

2.2.1.1. Σε φορητούς υπολογιστές είναι ενσωματωμένο πάνω κουτί του υπολογιστή. Σε έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες χρησιμοποιείται εικονικό πληκτρολόγιο

2.3. Κάμερα

2.3.1. Χρησιμοποιείται για την σύλληψη σταθερών εικόνων και βίντεο

2.3.1.1. Μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική θύρα ή να είναι ενσωματωμένο

2.4. Μικρόφωνο

2.4.1. Εισαγωγή ήχου από εξωτερική πηγή

2.4.1.1. Μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερική θύρα ή να είναι ενσωματωμένο

3. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου

3.1. Παράδειγμα

3.1.1. Κάρτα δικτύου

3.1.1.1. Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του υπολογιστή με άλλους υπολογιστές για την ανταλλαγή δεδομένων

4. Συσκευές που θεωρούνται υπολογιστές

4.1. Επιτραπέζιος Υπολογιστής

4.2. Έξυπνο κινητό

4.3. Φορητός Υπολογιστής

4.4. Ταμπλέτα