Інтертекстуальність

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Інтертекстуальність af Mind Map: Інтертекстуальність

1. Зауважує лише ті протоархітексти, які брали участь у виникненні літературного твору.

2. Генетична

3. Інтенціональна

3.1. Спланована автором, усвідомлена ним.

4. Іманентна

4.1. Визначена чи навіяна самим літературним твором.

5. Рецепційна

5.1. Та, яка може бути виявлена емпірично різними реципієнтами.

6. Піратекстуальність

6.1. Відношення тексту до свого заголовка, післямови, епіграфа.

7. Метатекстуальність

7.1. Коментуюче і часто критичне посилання на свій передтекст.

8. Гіпертекстуальність

8.1. Осміювання або парадіювання одним текстом іншого.

9. Архітекстуальність

9.1. Може усвідомлюватися як жанровий зв'язок текстів.