Kwetsbare ouderen praktijkgids

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kwetsbare ouderen praktijkgids af Mind Map: Kwetsbare ouderen praktijkgids

1. Complicaties voorkomen door:

1.1. vroegtijdig identificeren van aanwezige risico's

1.2. Inzetten van combinatie preventieve acties

1.3. Leveren van afgestemde kwalitatief hoge (basis) zorg aan ouderen gedurende opname

2. Interventies voor ZH om kwetsbare ouderen te beschermen tegen complicaties bij verblijf ZH:

2.1. Screeningsinterventies om verhoogd risico op delirium, vallen, ondervoeding en bestaande fysieke beperkingen vroegtijdig te identificeren

2.2. Preventieve & behandeling interventies inzetten om gericht actie te ondernemen om (risico op) 4 geriatrische problemen zoveel mogelijk te beperken

3. Interventies op niveau organisatie:

3.1. Zorgproces rond de patiëntgroep (kwetsbare ouderen) = vastgelegd

3.2. Specialistisch team -> multidisciplinair. Beoordelen van de patiënten op aanwezigheid van geriatrische problemen

3.3. Cultuur & scholing. Structuur in het thema bij personeel door voorlichting & educatie

4. Deel 1: Delier

4.1. 1. Heeft u geheugenproblemen? 2. In afgelopen 24 u hulp nodig gehad bij zelfzorg? 3. Bij eerdere opname of ziekte perioden van in de war? Één of meer positief = verhoogd risico

4.2. Elk ziekenhuis heeft een protocol voor behandeling van delier

5. Deel 2: Vallen

5.1. Richtlijn vlamanagement, betrokken disciplines samenbrengen & interventies invoeren gericht op: 1. Screening van risico 2. Identificeren van vlarisicofactoren 3. Preventieve maatregelen. 4. Nazorg

5.2. Risicofactoren voor val in ZH: eerder gevallen, mobilliteits stoornis, lange opname duur (>20 dagen), ziekte aan hart/vaatstelsel, verwardheid, frequent toiletbezoek

6. Deel 3: ondervoeding

6.1. Criteria: BMI lager dan 20 en/of >10% onbedoeld gewichtsverlies in afgelopen 6 maand en/of 5% onbedoeld gewichtsverlies in laatste maand

6.2. Verpleegkundige moet bij matige en ernstige ondervoeding de voedingsassistent inschakelen. Bij ernstige ook diëtist. Beide gevallen de arts

7. Deel 4: Fysieke beperking

7.1. Gevolgen 10 dagen bedrust = zelfde als 15 jaar fysieke achteruitgang door veroudering

7.2. Weinig of niet lopen: 6x hoger kans op functieverlies dan iemand die 2x daags met hulp loopt

8. Alle screenings binnen 24 u uitvoeren! (bij kwetsbare ouderen)