Ligninger

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ligninger af Mind Map: Ligninger

1. flytninger

1.1. man kan trække x fra på begge sider

1.2. man kan lægge x til på begge sider

1.3. man kan gange med x på begge sider

1.3.1. men kun når x er forskellig fra 0

1.4. man kan dividere med x på begge sider

1.4.1. men kun når x er forskellig fra 0

2. omformninger

2.1. lægge til på begge sider af lighedstegnet

2.2. trække fra på begge sider af lighedstegnet

2.3. gange på begge sider af lighedstegnet

2.4. dele på begge sider af lighedstegnet

3. matematik

3.1. algebra

3.1.1. regning med tal og bogstaver

3.2. variable

3.2.1. ubekendte

3.2.1.1. x, y og z

3.3. uligheder

3.4. matematisk modelering

3.4.1. problemregning

3.4.1.1. tekstopgaver

3.4.2. grublere

3.4.3. regnehistorier

3.4.4. grafiske løsninger

3.4.4.1. koordinatsystem

3.4.4.1.1. x-akse

3.4.4.1.2. y-akse

3.4.4.2. funktioner

3.4.4.3. linjer

3.4.4.3.1. linjens ligning

3.4.4.3.2. skæringspunkt

4. regneregler

4.1. regningsarternes hieraki

4.1.1. gange betyder regn mig først

4.1.2. division betyder regn mig først

4.1.3. parenteser betyder regn mig først

4.1.4. + og - adskiller forskellige led

4.1.5. er der både gange og division i samme led, skal der parentes om det der skal regnes først

4.1.6. plus og minus hører til det tal de står foran

4.2. de fire regningsarter

4.2.1. plus +

4.2.2. minus -

4.2.3. gange x

4.2.4. division /

5. matematiske symboler

5.1. lighedstegnet =

5.2. større end >

5.3. mindre end <

5.4. forskellig fra

5.5. større end eller lig med

5.6. mindre end eller lig med

6. reduktion

6.1. samle forskellige variable

6.2. regne det ud, der kan regnes ud

6.3. sætte i alfabetisk rækkefølge

7. uligheder

7.1. når x er større eller mindre end noget

7.2. regneregler for omformninger ved uligheder

7.2.1. man kan lægge det samme tal til på begge sider

7.2.2. man kan trække det samme tal fra på begge sider

7.2.3. man kan gange med det samme tal på begge sider

7.2.3.1. men kun hvis tallet er forskelligt fra 0

7.2.3.2. hvis det tal du ganger med er større end 0 skal ulighedstegnet ikke ændres

7.2.3.3. hvis det tal du ganger med er mindre end 0 skal ulighedstegnet vendes om

7.2.4. man kan dividere med det samme tal på begge sider

7.2.4.1. men kun hvis tallet er forskellig fra 0

7.2.4.2. hvis det tal du dividere med er større end 0 skal ulighedstegnet ikke ændres

7.2.4.3. hvis det tal du dividere med er mindre end nul, skal ulighedstegnet vendes om

7.3. flytning af x

7.3.1. du kan lægge x til på begge sider

7.3.2. du kan trække x fra på begge sider

7.3.3. du kan gange med x på begge sider hvis du ved at x er forskellig fra 0

7.3.3.1. hvis x er større end 0 skal ulighedstegnet ikke ændres

7.3.3.2. hvis x er mindre end 0 skal ulighedstegnet vendes om

7.3.4. du kan dividere med x på begge sider hvis du ved at x er forskellig fra 0

7.3.4.1. hvis x er større end 0 skal ulighedstegnet ikke ændres

7.3.4.2. hvis x er mindre end 0 skal ulighedstegnet vendes om

8. regnehistorier