ICT in het onderwijs

Kathleen Robyn Mindmap ICT onderwijs

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
ICT in het onderwijs af Mind Map: ICT in het onderwijs

1. De school

1.1. Stap 1 : visie

1.1.1. kwaliteit

1.1.2. doelen

1.1.3. ambities

1.1.4. rolverdeling

1.1.5. randvoorwaarden

1.2. Stap 2: opleiding personeel

1.2.1. Professioneel

1.2.2. Didactisch

1.3. Stap 3: materiaalkeuze

1.3.1. digibordsoftware

1.3.2. educatieve software

1.3.3. apps

1.3.3.1. Samenwerking tussen scholen en aanbieders

1.3.4. electronische leeromgeving

1.3.5. leerlingenvolgsysteem

1.4. Stap 4: infrastructuur

1.4.1. digiborden

1.4.2. computers

1.4.3. laptops

1.4.4. Tablets

1.4.5. camera's

1.4.6. Wifi

2. De leerkracht

2.1. Voor de les

2.1.1. Volg een opleiding

2.1.2. Kijk na wat er al bestaat.

2.1.3. Test eerst zelf uit.

2.1.4. Zet alles klaar.

2.1.5. Zorg voor een goede opbouw van de les.

2.1.6. Voorzie duidelijke opdrachten en werkblaadjes.

2.1.7. Voorzie alternatieven bij falen technologie.

2.2. Tijdens de les

2.2.1. Maak duidelijke afspraken aan het begin van de les.

2.2.2. Eerst instructies dan aanzetten schermen.

2.2.3. Laat de sterkere leerlingen de zwakkere helpen.

2.2.4. Leer ook van de leerlingen.

2.2.5. Laat de leerlingen veel zelf doen.

2.2.6. Wees meer coach dan leerkracht.

2.2.7. Meer tijd voor ondersteuning.

2.3. Na de les

2.3.1. Minder verbeterwerk

2.3.2. Makkelijkere differentiatie

2.3.3. Duidelijk zicht op kunnen leerling

2.4. Opdrachten thuis

2.4.1. Heeft de leerling thuis internet?

2.4.2. Heeft de leerling een Tablet, computer?

3. De leerling

3.1. leert op eigen tempo

3.2. krijgt directe feedback

3.3. zicht op eigen leerproces

3.4. krijgt direct aangepaste oefeningen

3.5. kiest waar en wanneer hij leert

3.6. online discussie mogelijk

3.7. ervaart het als prettig

4. Waarom is ICT zo belangrijk??

4.1. Sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen.

4.2. Moet voorbereiden op de maatschappij.

4.3. ICT zit verweven in de hele samenleving.

4.4. Maakt het onderwijs aantrekkelijker.

4.5. Stimuleert scholen om terug na te denken over hun organisatie.

4.6. Stimuleert leerlingen om zelfstandig te leren.

4.7. Even effectief als klassikaal onderwijs.

4.8. Kwaliteit minder afhankelijk van leraar

4.9. Beïnvloedt de leerresultaten positief.

5. De toekomst

5.1. Leerling kiest eigen leerproces.

5.2. Leerling kiest eigen thema's.

5.3. Internet wordt hoofdbron informatie.

5.4. Leerkracht stuurt waar leerling hulp vraagt.

5.5. Investering overheid noodzakelijk.